Cena Nadácie Orange za rok 2015

Aj tento rok odmeníme výnimočné mimovládne organizácie Cenou Nadácie Orange. Do termínu uzávierky, t. j. do 17. marca 2016 sme prijali 92 nominácií v troch kategóriách: sociálna inklúzia, komunitný rozvoj a vzdelávanie.

O víťazoch tohtoročného 7. ročníka ocenenia rozhodnú opäť hodnotiace komisie, ktoré zostavíme samostatne pre každú kategóriu z odborníkov pre danú oblasť. Zo všetkých prihlásených v prvom kole vyberú v každej kategórii päť výnimočných organizácií. V druhom kole budú ich zástupcovia pozvaní na osobné prezentácie.

Laureátom ocenenia venujeme finančnú podporu, a to vo výške 8 000 eur pre organizácie na prvom mieste, 5 000 eur na druhom a tento rok až 3 000 eur za treťom mieste. Prerozdelíme tak celkovú sumu 48 000 eur s cieľom posilniť stabilitu ocenených a zaistiť pokračovanie ich aktivít a poslania.

Pri hodnotení budeme prihliadať najmä na dlhodobú snahu prispieť k riešeniu danej témy, inovatívnosť v nazeraní na daný problém a odvahu, či líderstvo v oblasti v ktorej pôsobia. Dôležitý pre nás bude aj dopad na cieľovú skupinu či sociálnu zmenu, ktorú organizácia priniesla. Do úvahy zoberieme relevantnosť aktivít, využitie miestneho potenciálu a zapojenie komunít do aktivít organizácie.

V tomto roku udelíme aj Cenu pre osobnosť za občiansku angažovanosť človeku, ktorý dlhodobo a systematicky pomáha ľuďom v núdzi, prináša zmysluplné riešenia a ovplyvňuje verejnú mienku v prospech tých, ktorí to najviac potrebujú.

Práve pebieha hodnotenie a výsledky nominácií, ktoré postupujú do 2. kola budú známe 8. 4. 2016. Podrobnejšie informácie nájdete nižšie.

Podrobné informácie o Cene Nadácie Orange – výzva

pdf

Podrobné informácie o cene Nadácie Orange - výzva (237.33 KB)

file_download
pdf

Cena Nadácie Orange 2015 - štatút (145.44 KB)

file_download
Zdieľajte dobrú správu