Aj prekážky dokážu spájať komunitu

Miesto realizácie: Bratislava – Petržalka

Kaspian pomáha nájsť vlastnú cestu deťom a mladým v Petržalke.

Projekt Aj prekážky dokážu spájať komunitu je zameraný na zapojenie ľudí z miestnej komunity do úprav verejného športového areálu – skateparku v Petržalke, aby aj po rokoch aktívneho užívania predstavoval bezpečný, funkčný a čistý priestor pre aktívne trávenie voľného času detí a mládeže. Okrem podpory aktívneho športovania bude slúžiť na stretávanie sa pre miestnu komunitu, či na organizovanie komunitných podujatí. Dobrovoľníci a mládež spolupracovali na pomocných prácach pri opravách. Výsledkom bude funkčný a bezpečný skatepark, ktorý bude k dispozícií deťom, mladým ľuďom a komunite.

Je jediným verejným športoviskom svojho druhu v Bratislave a slúži hlavne jazdcom na bicykloch, freestyle kolobežkách, korčuliach a skateboardoch.

Zdieľajte dobrú správu