Otvárame nominácie pre Cenu Nadácie Orange

Už ôsmy rok hľadáme tých, ktorých nezištná práca prispieva k zmene Slovenska na lepšie miesto pre život.

Oddnes až do 23. marca majú mimovládne organizácie možnosť zapojiť sa do nominačného procesu Ceny Nadácie Orange.

V ôsmom ročníku ocenenia je opäť zámerom oceniť dlhodobý prínos a systematické angažovanie sa v jednej z prioritných oblastí podpory Nadácie Orange.

Ocenenie bude udelené v štyroch kategóriách samostatne:

  • Cena Nadácie Orange 2016 za prínos v oblasti vzdelávania
  • Cena Nadácie Orange 2016 za prínos v oblasti sociálnej inklúzie
  • Cena Nadácie Orange 2016 za prínos v oblasti komunitného rozvoja
  • Cena Nadácie Orange 2016 pre osobnosť za občiansku angažovanosť 

Nadácia Orange udelí aj Cenu verejnosti, o víťazovi ktorej rozhodne verejnosť prostredníctvom hlasovania.

O udelení ocenenia pre mimovládne organizácie v jednotlivých kategóriách sa  rozhodne v dvoch kolách hodnotenia. V prvom kole budú všetky prihlásené organizácie v rámci jednotlivých kategórií posudzované hodnotiacou komisiou zloženou z odborníkov z mimovládneho sektora. Posudzovatelia odporučia v každej kategórii 5 organizácií (spolu 15), ktoré budú následne pozvané do druhého kola na osobnú prezentáciu. Výberová komisia zložená z odborníkov a zástupcov Nadácie Orange vyberie 3 laureátov (spolu 9) ocenenia v každej kategórii, vyhradzuje si však právo niektoré z ocenení neudeliť alebo udeliť špeciálne ocenenie.

Ocenené organizácie získajú umelecký artefakt spolu s finančnou podporou na ďalší rozvoj ich činnosti, a to vo výške 8 000 eur za prvé miesto, 5 000 eur za druhé a 3 000 eur za tretie miesto. Víťaz Ceny verejnosti získa finančnú podporu vo výške 2 000 eur. Nadácia Orange takto prerozdelí celkovú sumu 50 000 eur na ďalší rozvoj aktivít ocenených.

Mimovládne organizácie budú hodnotené v rámci kategórie, v ktorej sa nominujú. Organizátor nezasahuje do zaradenia podaných nominácií do jednotlivých kategórií. Organizácia môže predložiť len jednu nomináciu.

V ôsmom ročníku Ceny NO bude už po štvrtýkrát udelená aj Cena pre osobnosť za občiansku angažovanosť, ktorú identifikuje hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Nadácie Orange, Orange Slovensko, a. s. a Centra pre filantropiu, n. o.

Ocenenie môže získať osobnosť, ktorá:

  • svojou činnosťou dlhodobo prispieva k pozitívnej zmene v jednej z troch kategórií – vzdelávanie, sociálna inklúzia, komunitný rozvoj;
  • prispieva či zásadným spôsobom mení vnímanie širokej verejnosti, médií a ďalších inštitúcií v oblasti či problematike, v ktorej pôsobí.

Ocenenia budú udelené a zverejnené v máji 2017 počas slávnostného gala večera za prítomnosti nominovaných mimovládnych organizácií, členov hodnotiacej komisie, členov Správnej rady a predstaviteľov Nadácie Orange, zástupcov médií a pozvaných hostí.

Mimovládne organizácie, ktoré sa chcú uchádzať o ocenenie, sa prihlasujú výlučne prostredníctvom nominačného formulára na e-grant. Formulár vo vlastnom mene vypĺňajú samotné organizácie.

Uzávierka prijímania prihlášok je 23. marca 2017 o 24.00 hod.

Viac informácií alebo inšpirácií z minuloročných ocenení.

pdf

Cena Nadácie Orange 2016 - výzva (321.79 KB)

file_download
pdf

Cena Nadácie Orange 2016 - štatút (94.01 KB)

file_download
Zdieľajte dobrú správu