Začíname hodnotiť grantový program Digitálny svet pre každého

V grantovom programe Digitálny svet pre každáho, ktorý sa zameral na rozvoj digitálnych zručnosti digitálne vylúčených skupín v spoločnosti, sme tento rok prijali 98 žiadostí.

V apríli 2022 sme otvorili grantový program Digitálny svet pre každého, ktorého cieľom bolo rozvíjať digitálne zručnosti digitálne vylúčených skupín v spoločnosti, uľahčiť im život v digitálnej dobe a v neposlednom rade znížiť digitálnu priepasť na Slovensku.

V programe podporíme projekty mimovládnych neziskových organizácií zamerané na dve oblasti:

  • rozvoj digitálnej gramotnosti a zvyšovanie motivácie vylúčených skupín k práci s digitálnymi technológiami
  • budovanie personálnych kapacít mimovládnych organizácií s cieľom digitálnej inklúzie

Do dátumu uzávierky sme prijali 98 projektov.

Začíname hodnotiť, výsledky zverejníme 26. mája 2022.

Ďakujeme za všetky projekty.

Zdieľajte dobrú správu