Vyhlasujeme grantový program Spojme sa pre dobrú vec

Nadácia Orange aj v roku 2017 podporí tých, ktorí chcú pre svet okolo nás spraviť niečo prospešné, pretože veria, že môže byť lepší.

Grantový program Spojme sa pre dobrú vec už trinásty raz podporí realizáciu užitočných nápadov, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu vzájomných vzťahov i k pozitívnemu dianiu v komunite, či nachádzať riešenia na spoločné problémy a celkovo tak zvýšiť kvalitu života.

 

Vyhlásenie programu:

20.4.2017

Uzávierka programu:

22.5.2017

Maximálna výška grantu:

3 000 eur

Rozdelíme:

80 000 eur

Požiadať o grant

Prostredníctvom grantového programu chce Nadácia Orange podporiť záujem ľudí o veci verejné, podnietiť k zodpovednosti za stav spoločnosti, svojho prostredia a komunity, v ktorej žijú. Najlepším nástrojom postupnej zmeny v atmosfére celej spoločnosti je budovanie zdravých a dobrých vzťahov v komunitách. Nadácia Orange preto motivuje aktívnych ľudí, fungujúce neformálne skupiny, kultúrne inštitúcie a mimovládne organizácie k angažovanosti, dobrovoľníctvu, k zdieľaniu záujmu o dianie v komunite, k aktivitám vedúcich k súdržnosti ľudí, k nachádzaniu spoločných riešení na miestne či celospoločenské problémy či k posilňovaniu spolupráce a partnerstiev medzi lokálnymi subjektmi.
Grantový program Spojme sa pre dobrú vec dáva príležitosť získať finančné prostriedky do výšky 3 000 eur na jeden projekt. Celkovo Nadácia Orange na program v roku 2017 vyčlenila 80 000 eur. Uzávierka prijímania projektov je 22. mája 2017 do polnoci. Projekty musia byť predložené prostredníctvom elektronického formulára na https://nadaciaorange.egrant.sk. Aktivity projektu je potrebné naplánovať od polovice júna do konca októbra 2017.

Nadácia Orange poskytne všetkým zapojeným predkladateľom možnosť využiť aplikáciu Krajšie miesta, na získanie dobrovoľníkov  pre svoje aktivity.

O tom, ktoré z predložených projektov budú podporené, rozhodne hodnotiaca komisia zostavená z odborníkov v oblasti komunitného rozvoja a zástupcov Nadácie Orange a výsledky hodnotiaceho procesu nadácia zverejnení po 12. júni 2017.

Všetky potrebné informácie o grantovom programe nájdete na www.nadaciaorange.sk alebo na facebookovom profile Nadácie Orange.

pdf

Spojme sa pre dobrú vec 2017 - Výzva (248.01 KB)

file_download
Zdieľajte dobrú správu