Kontakt

Podrobné informácie o grantových programoch vám ochotne poskytnú v Centre pre filantropiu, s ktorým spolupracujeme na aktivitách Nadácie. 

S nimi si môžete dohodnúť konzultácie vašich nápadov. Ak sa potrebujete poradiť, či je zámer vášho projektu pre programy a našu činnosť relevantný, odporúčame vám urobiť tak ešte pred jeho zaslaním.

Informácie získate:

telefonicky:
0908 766 833, 0905 313 313

e-mailom:
info@nadaciaorange.sk

osobne na adrese:
Centrum pre filantropiu, n. o.,
Baštová 5   
811 03 Bratislava

Prosíme však, aby ste si termín osobnej konzultácie dohodli vopred telefonicky.

 

Zdieľajte dobrú správu