Programovanie s využitím hardvéru na strednej škole

Jeden z podporených projektov štvrtého ročníka grantového programu e-Školy pre budúcnosť 2018/2019.

Názov projektu:

Programovanie s využitím hardvéru

Predkladateľ:

1. súkromné gymnázium v BA

Mesto:

Bratislava

Podporená suma:

1 200 EUR

Študenti septimy osemročného gymnázia a 3. ročníka gymnázia v Bratislave sa na hodinách seminárov z informatiky a programovania naučili pracovať s hardverovými komponentmi. Z rôznych senzorov zostavili hardverové zariadenie a naprogramovali ho. Zariadenie sú schopné spolupracovať s inými zariadeniami alebo so serverom, ktorý zaznamenáva merané údaje.

Výsledky svojej práce odprezentovali mladším študentom a učiteľom informatiky v Klube učiteľov informatiky. Finančné prostriedky boli využité na nákup mini PC Raspberry, príslušenstva a ďalších potrebných súčiastok a komponentov.

Zdieľajte dobrú správu