Premeňte nápady na krajšie miesta vo vašom okolí

Nadácia Orange otvára už štrnásty raz grantový program Spojme sa pre dobrú vec určený všetkým, ktorí sa snažia niečo zmeniť a skvalitniť život na Slovensku nielen sebe, ale aj svojmu okoliu. Zlepšenie vzťahov, dobrovoľníctvo, pozitívne diania v komunite či hľadanie riešení na lokálne problémy – to sú témy, ktorým grantový projekt venuje pozornosť.

Vyhlásenie programu:

24.4.2018

Uzávierka programu:

23.5.2018

Maximálna výška grantu:

3 000 eur

Rozdelíme:

80 000 eur

Požiadať o grant

Grantový program Spojme sa pre dobrú vec ponúka príležitosť získať finančnú podporu do výšky 3 000 eur na jeden projekt. Celkovo Nadácia Orange na program v roku 2018 vyčlenila 80 000 eur. Uzávierka prijímania projektov je  23. mája 2018 do polnoci. Projekty je potrebné predložiť prostredníctvom elektronického formulára uvedeného na  www.nadaciaorange.egrant.sk. Realizácia projektu musí prebehnúť od polovice júna do konca októbra 2018.
O podporu sa môžu uchádzať:
·       neformálne skupiny aktívnych občanov (za neformálnu skupinu aktívnych občanov sa za týmto účelom považuje skupina ľudí, ktorých spájajú rovnaké záujmy, rozpoznávajú problémy v komunite a svojpomocne sa snažia prispievať k ich riešeniu so zapojením širšieho okruhu ľudí a tým podporovať  spoluprácu a posilňovať vzťahy v komunite. Neformálna skupina je zastúpená fyzickou osobou, s ktorou bude v prípade podpory projektu podpísaná zmluva)
·       mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie,  neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy)

Cieľom programu je:
 ·       podpora verejnoprospešných užitočných nápadov s dlhodobým dopadom a so zabezpečením udržateľnosti, ktoré prispievajú k pozitívnemu dianiu v komunite, utužujú dobré medziľudské a sociálne vzťahy
·       podpora dobrovoľníctva, občianskej angažovanosti a prepájanie komunít
·       riešenie skutočných potrieb komunity so zapojením dobrovoľníkov
·       prepájajúce rôznorodé skupiny obyvateľov, scitlivujúce ich voči každodennému dianiu a zapájajúce ich do riešenia rozpoznaných problémov
·       prinášanie pozitívnych zmien v prostredí, v ktorom obyvatelia žijú a ktoré je im blízke
·       podpora nápadov na riešenie celospoločenských problémov, ktoré ovplyvňujú miestne komunity
·       priame zapojenie znevýhodnených skupín do realizácie

O tom, ktoré z predložených projektov budú podporené, rozhodne hodnotiaca komisia zostavená z odborníkov v oblasti komunitného rozvoja a zástupcov Nadácie Orange a výsledky hodnotiaceho procesu nadácia zverejnení po 12. júni 2018.

Viac informácií o grantovom programe nájdete vo výzve nižšie. Tešíme sa na Vaše nápady.

pdf

Spojme sa pre dobrú vec - výzva (213.35 KB)

file_download
Zdieľajte dobrú správu