Môže NET klamať?

Žiaci základnej školy Hviezdoslavova z Lipian nacvičili v rámci projektu Môže net klamať? divadelné predstavenie na tému dôveryhodnosti získavaných informácií internetu.

S putovným predstavením následne navštívili mestské materské škôlky v Lipanoch a okolitých obciach, vďaka čomu sa informácie o zodpovednom správaní sa na internete a prevencii rizík spojených s jeho užívaním, dostali aj medzi ďalšie deti. Vďaka zaujímavým textom, kostýmom, choreografiám a pesničkám sa škôlkari zapájali do predstavenia a následne reagovali a odpovedali na rôzne otázky.

Príbeh  o detskej izbe a počítačových škriatkoch zaujal škôlkarov z lipianskych materských škôl aj malých školákov. Cieľom celého projektu aj divadielka bolo pomocou škriatkov Googlíka, Facebučky, Instagramíka, Emailičky, Enterika, Snapky, Hejterky a Zavináčika naučiť deti, aby si informácie z internetu vždy overili z viacerých zdrojov, lebo inak by sa mohli zamotať vo svojom svete poznania do klbka dezinformácii. Deti si zatancovali, zatlieskali, zacvičili, zaspievali. Vďaka interaktívnemu zapájaniu do deja sa nielen zabavili, ale aj poučili.

Zdieľajte dobrú správu