Fyzikálny adventný kalendár

Občianske združenie VIAC AKO UČENIE vytvorilo súbor zaujímavých fyzikálnych experimentov pre žiakov ZŠ, ale nielen pre nich.

Išlo o priblíženie fyziky všetkým, ktorí majú záujem a chuť sa niečo z tejto oblasti dozvedieť. Nenásilnou a hlavne netradičnou formou oboznamovali s viacerými fyzikálnymi poznatkami. Experimenty boli vytvorené tak, aby mohli byť realizované v domácich podmienkach s jednoduchými pomôckami. Výsledným produktom je 24 videí, ktoré sa dajú rozdeliť do 6 kategórií, pričom každá je spracovaná s iným zámerom. Snahou bolo, aby jednotlivé experimenty učitelia a žiaci navštevovali aj po skončení adventného obdobia, počet pozretí nasvedčuje tomu, že tento zámer projektu bol splnený. Finančné prostriedky boli použité na zapožičanie techniky na natáčanie videí a profesionálny strih videí.

Zdieľajte dobrú správu