ZŠ Pavla Križku, Kremnica

Jeden z najúspešnejších žiadateľov programu. Ich projekty podporujeme od roku 2005.

Projekt Letom svetom s tabletom bol dobrodružným výletom do skutočného i virtuálneho sveta. Deti spoznávali výhody i nástrahy týchto svetov. Na vyučovaní sa naučili využívať tablety, výučbové programy, vzdelávacie aplikácie, e-knihy. Tvorili príspevky do elektronického časopisu a pomocou tabletov zhotovili záznamy o sebe a svojom meste. O bezpečnom využívaní informačných technológií besedovali s odborníkmi. Získané poznatky spracovali formou náučných tabúľ, ktoré dotvorili interiér počítačovej učebne. Žiakom a učiteľom sa projekt páčil a presvedčili sa, že svet je jedno krásne miesto, ak sa naučia čeliť jeho nástrahám.

Projekt Animuj svoj virtuálny svet premenil školu na štúdio animovaných filmov. Žiaci vyrábali zaujímavé filmy zamerané na prevenciu pred nástrahami virtuálneho sveta. Svoje výtvory prezentovali na filmovom festivale za účasti rodičov. V počítačovej učebni vytvorili info kútik s pravidlami bezpečného využívania informačných technológií a ochrany zdravia. Čo vedia o nástrahách na internete a sociálnych sieťach zistili vďaka elektronickým kvízom. Naučili sa ich nielen riešiť, ale aj tvoriť. V rámci rovesníckeho vzdelávania si radili, ako sa vyhnúť rizikovému správaniu pri využívaní informačných technológií.

Zdieľajte dobrú správu