Zmeny v Nadácii Orange

V Nadácii Orange pripravujeme zmeny v riadiacich orgánoch súvisiace aj s odchodom Andrey Cocherovej, ktorá sa rozhodla ukončiť svoje dlhoročné pôsobenie vo funkcii správkyne.

V súčasnosti tiež, aj v kontexte dopadov krízovej situácie na spoločnosť, prehodnocujeme svoje programové priority.

K dnešnému dňu 26. 6. 2020 sa Andrea Cocherová rozhodla ukončiť svoje dlhoročné pôsobenie vo funkcii správkyne našej nadácie.

Andrea Cocherová bola pri nadácii od jej vzniku v roku 1998, funkciu správkyne Nadácie Orange vykonávala od roku 2009 ako riaditeľka Úseku komunikácie a značky spoločnosti Orange Slovensko, od roku 2013 ju zastávala z pozície externého experta.

Andrei týmto veľmi pekne ďakujeme za jej nesmierny prínos počas jej pôsobenia v Nadácii Orange. Aj vďaka nej sa nadácia stala  rešpektovaným partnerom a pomocnou rukou pre mnohé organizácie, iniciatívy, školy, či angažovaných ľudí. Andrei radi prajeme mnoho úspechov v pracovnom i súkromnom živote.

My v Nadácii Orange naďalej plynulo pokračujeme vo svojej činnosti. Do momentu zvolenia nového správcu bude v mene nadácie konať predseda Správnej rady prof. Ing. Milan Dado, PhD.

O plánovaných obsahových zmenách i zmenách v štruktúre jej fungovania vás budeme včas informovať.

Tím Nadácie Orange