Zložte starosti do machu

Skúsenosti Občianskeho združenia IPčko hovoria o tom, že ak mladým ľuďom doprajú bezpečný, anonymný a bezplatný priestor sú ochotní hovoriť aj o tých najintímnejších ťažkostiach, ktoré ich trápia.

IPčko a Nadácia Orange otvorili 10. júna 2021 Klub Machovisko v Bratislave – prvé kontaktné miesto pre mladých ľudí v kríze.

Unikátny koncept poskytne anonymnú, bezplatnú a diskrétnu psychologickú a sociálnu pomoc mladým ľuďom v krízových situáciách. V bezpečnom a priateľskom prostredí prídu mladí ľudia do kontaktu s odborníkmi prirodzeným spôsobom, a to formou neformálnych a diskrétnych rozhovorov. Svojím pôsobením tak Klub Machovisko eliminuje stigmatizáciu, ktorá ľuďom s duševnými ťažkosťami častokrát zabraňuje v začlenení sa do iných skupín a aktivít.

Nové centrum psychologickej pomoci pre mladých otvoril 10. júna 2021 minister školstva, Branislav Gröhling, riaditeľka IPčka Gabriela Zúbriková, Martin Hromkovič, predseda Správnej rady Nadácie Orange Andrea Ungvӧlgyi, správkyňa a manažérka Nadácie Orange.

Súčasťou podujatia bola aj krátka diskusia o duševnom zdraví mladých ľudí s Marekom Madrom z IPčka a školskou psychologičkou Luciou Košťálovou.

Klub Machovisko bude otvorené 5x do týždňa v poobedňajších a večerných hodinách od 15.00 do 20.00 hod v Bratislave, Na vŕšku 6.

Otvorením Klubu podporujeme prevenciu v oblasti duševného zdravia, prístup že požiadať o pomoc v náročných situáciách je prirodzené a potrebné. Radi sme prispeli k vzniku unikátnej, dostupnej psychologickej pomoci a starostlivosti o zdravú dušu.

Zdieľajte dobrú správu