Zippyho kamaráti

Projekt Zippyho kamaráti pochádza z medzinárodného programu Zippy’s friends, ktorý vytvorila britská organizácia Partnership for Children. V súčasnosti prebieha v takmer tridsiatich krajinách sveta a v roku 2014 ním prešlo presne milión detí.

Na Slovensku prebieha už 5. rok aj vďaka finančnej podpore Nadácie Orange.

Pod záštitou Ligy za duševné zdravie je tento projekt od roku 2013 realizovaný aj na Slovensku, zatiaľ v Bratislavskom, Trnavskom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji. Do programu Zippyho kamaráti sa zapojilo cca 150 učiteľov a ostatných pracovníkov v školstve a cca 3 000 detí.

Program zlepšuje schopnosť malých detí vyrovnať s ťažkosťami, rozvíja sociálne zručnosti detí, asertivitu a pripravuje deti na pomoc iným ľuďom s ťažkosťami.

Na Slovensku sú minimálne tri školy (ZŠ Ilava, ZŠ Dolná Streda a CENADA v Bratislave), ktoré robia program Zippyho kamaráti už niekoľko rokov a urobili z neho povinný predmet pre všetky prvé triedy.

Počas trvania projektu (jeden školský rok) sa deti venovali pomerne zložitým témam ako Pocity, Komunikácia, Vzťahy, Riešenie konfliktov, Vysporiadanie sa so zmenou a stratou, Zvládanie nových situácií. Jednotlivé hry a aktivity v programe sú koncipované tak, aby si dieťa zvyklo − za podpory učiteľa a blízkeho okolia – čeliť problémom a zároveň podporujú schopnosť vyjadriť emócie, ale aj schopnosť spolupráce, solidarity, súcitu, obetavosti, tolerancie i empatie voči potrebám druhých i sebe samému.

​Po absolvovaní programu sa deti vedia ľahšie podeliť o svoje pocity, sú empatickejšie voči druhým nielen v škole, ale aj doma, čo sa veľmi pozitívne prejaví na ich duševnom zdraví v ďalších rokoch.

Zdieľajte dobrú správu