Žiaci prepájali programovanie a životné prostredie

Jeden z podporených projektov štvrtého ročníka grantového programu e-Školy pre budúcnosť 2017/2018.

Názov projektu:

enviRObot

Predkladateľ:

Gymnázium J. F. Rimavského

Mesto:

Levoča

Podporená suma:

1 200 EUR

Realizáciou projektu EnviRObot sa žiaci Gymnázia J.F. Rimavského snažili prepojiť svet IT, programovania a robotiky s environmentalistikou a obnoviteľnými zdrojmi energie. Finančné prostriedky použili na nákup digitálnych meracích prístrojov, sond, senzorov kompatibilných s IT.

A tak následne využili naprogramovaných robotov a zariadenia na meranie vhodných veličín a ich analýzu a spracovanie. Z výsledkov vypracovali energetické certifikáty na domáce spotrebiče, domy, autá a ohodnotia kvalitu vody. Na záver študenti navrhli odporúčania a možnosti ako eliminovať, či odstrániť nepriaznivé výsledky zistení.

Zdieľajte dobrú správu