Zamestnanecký grantový program – Pomoc Ukrajine

Všetkých sa nás dotkli udalosti posledných týždňov. Ľudia z Ukrajiny, ktorí začali pred vojnou utekať hľadajú na Slovensku dočasné útočisko. Vnímame, že situácia tu bude s nami ešte nejaký čas a rozhodli sme sa ju zohľadniť aj v našich plánovaných aktivitách.

V Zamestnaneckom grantovom programe podporujeme nápady aktívnych zamestnancov Orangeu, CorpSec Orange a Orange Business Services, ktorí sa zaujímajú o svoje okolie.

V predchádzajúcich ročníkoch Zamestnaneckého grantového programu sa s našou podporou úspešne zrealizovalo viac ako 540 projektov, vďaka ktorým zamestnanci oživili verejný priestor a svojím aktívnym angažovaním sa prispeli k zlepšeniu kvality života členov komunity.

V kontexte aktuálnej situácie u našich východných susedov sme sa rozhodli upraviť tohtoročný program na pomoc utečencom z Ukrajiny, ktorí hľadajú útočisko aj v našej krajine. Zamestnaneckým grantovým programom rozširujeme naše formy pomoci pre ľudí zasiahnutých vojenským konfliktom na Ukrajine.

Zamestnanci si môžu predložiť projekt, ktorý bude zameraný na spoluprácu: 

  • s materskými, základnými, strednými školami, ktoré prijímajú do tried deti z Ukrajiny,
  • s obcami, kde sa angažujete v pomoci utečencom pri adaptácii v novom prostredí,
  • s mimovládnymi organizáciami reagujúcimi na vzniknutú krízovú situáciu,
  • s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami, ktoré realizujú tematické programy a aktivity,
  • s neformálnymi skupinami, ktoré poznajú akútne potreby ľudí utekajúcich pred vojnou.

Na špeciálny 19. ročník Zamestnaneckého grantového programu – Pomoc Ukrajine sme vyčlenili celkovú sumu 15 000 EUR.  Na jeden projekt realizovaný v spolupráci s obcou, organizáciou, školou alebo inštitúciou je možné získať grant v max. výške 800 EUR. Na jeden projekt zameraný na individuálnu pomoc jednotlivcovom alebo konkrétnej rodine je možné získať grant v max. výške 400 EUR. Každý zamestnanec môže predložiť len jeden projekt. Viac informácií nájdete vo výzve nižšie.

Zamestnanci môžu predložiť svoje projekty do 12. apríla 2022.
Výsledky grantového programu vyhlásime 26. apríla 2022.

Tešíme sa na vaše projekty. Veríme, že spoločne uľahčíme ľuďom zasiahnutým vojnovým konfliktom ich terajšiu situáciu.

Výsledky minuloročných grantových programov. 

pdf

Grantová výzva (167.97 KB)

file_download

Podporené projekty

Včelí televízor
Grafické tablety do školy
Okno do detskej duše
Zdieľajte dobrú správu