Zamestnanecký grantový program 2023

Napriek pandémii, pretrvávajúcej vojne na Ukrajine a energetickej kríze by sme sa nemali prestať zaujímať o stav našej spoločnosti a okolia, v ktorom žijeme. V ďalšom ročníku  Zamestnaneckého grantového programu,  podporíme užitočné nápady našich kolegov z Orange Slovensko, Orange CorpSec a z predajnej siete, ktorým nie je ľahostajné, čo sa v ich okolí deje. Na ich užitočné projekty sme vyčlenili celkovú sumu  až 50 000 €, ktoré Nadácii darovala spoločnosť Orange Slovensko.

Cieľom programu je podpora aktívnych zamestnancov, ktorí majú záujem realizovať verejnoprospešné aktivity primárne vo svojom okolí, kde žijú alebo aktivity, ktoré sú im blízke a môžu nimi prispievať  k zvyšovaniu kvality života rôznych cieľových skupín.

Zamestnanci mohli predkladať projekty na podporu vzdelávania v digitálnych zručnostiach a online bezpečnosti detí, učiteľov a iných cieľových skupín, na rozvoj komunity, ochrany a tvorby životného prostredia, na podporu a rozvoj kultúrnych aktivít a podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže. Viac informácií nájdete nižšie v grantovej výzve.

Na program je vyčlenená celková suma  50 000 eur. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 1 000 eur.

Zamestnanecký grantový program bol otvorený od 7. do 28. marca 2023. Do uzávierky bolo prijatých celkovo 87 projektov. Hodnotenie prebieha do 5.4. 2023. Následne budú zverejnené výsledky na stránke Nadácie Orange.

Ďakujeme všetkým predkladateľom a tešíme sa na krásne projekty.

Tím nadácie.

pdf

Grantová výzva (151.84 KB)

file_download

Podporené projekty

Včelí televízor
Grafické tablety do školy
Okno do detskej duše
Zdieľajte dobrú správu