Zamestnanecký grantový program – Pomoc Ukrajine

Všetkých sa nás dotkli udalosti posledných týždňov. Ľudia z Ukrajiny, ktorí začali pred vojnou utekať hľadajú na Slovensku dočasné útočisko. Vnímame, že situácia tu bude s nami ešte nejaký čas a rozhodli sme sa ju zohľadniť aj v našich plánovaných aktivitách.

V Zamestnaneckom grantovom programe podporujeme nápady aktívnych zamestnancov Orangeu, CorpSec Orange a Orange Business Services, ktorí sa zaujímajú o svoje okolie.

V predchádzajúcich ročníkoch Zamestnaneckého grantového programu sa s našou podporou úspešne zrealizovalo viac ako 540 projektov, vďaka ktorým zamestnanci oživili verejný priestor a svojím aktívnym angažovaním sa prispeli k zlepšeniu kvality života členov komunity.

V kontexte aktuálnej situácie u našich východných susedov sme sa rozhodli upraviť tohtoročný program na pomoc utečencom z Ukrajiny, ktorí hľadajú útočisko aj v našej krajine. Zamestnaneckým grantovým programom rozširujeme naše formy pomoci pre ľudí zasiahnutých vojenským konfliktom na Ukrajine.

Zamestnanci mohli predložiť projekty zamerané na spoluprácu: 

  • s materskými, základnými, strednými školami, ktoré prijímajú do tried deti z Ukrajiny,
  • s obcami, kde sa angažujete v pomoci utečencom pri adaptácii v novom prostredí,
  • s mimovládnymi organizáciami reagujúcimi na vzniknutú krízovú situáciu,
  • s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami, ktoré realizujú tematické programy a aktivity,
  • s neformálnymi skupinami, ktoré poznajú akútne potreby ľudí utekajúcich pred vojnou.

Na špeciálny 19. ročník Zamestnaneckého grantového programu – Pomoc Ukrajine sme vyčlenili celkovú sumu 15 000 EUR.  Na jeden projekt realizovaný v spolupráci s obcou, organizáciou, školou alebo inštitúciou bolo možné získať grant v max. výške 800 EUR. Na jeden projekt zameraný na individuálnu pomoc jednotlivcom alebo konkrétnej rodine bolo možné získať grant v max. výške 400 EUR. Každý zamestnanec môže predložiť len jeden projekt. Viac informácií nájdete vo výzve nižšie.

Do termínu uzávierky sme prijali 22 projektov, po posúdení odbornou hodnotiacou komisiou sme podporili všetkých 22 projektov. 

Hodnotiacu komisiu veľmi zaujal projekt s názvom Inkluzívne komunitné vyučovanie slovenčiny vojnových utečencov – matiek a detí z Ukrajiny, ktoré prebieha formou večernej školy v mestskej časti Bratislava – Lamač. Cieľom hodín je okrem vyučovania slovenského jazyka aj bližšie spoznávanie ľudí z Ukrajiny a prepájanie Lamačanov s vojnovými utečencami, pravidelné skupinové stretnutia s terapeutickým rozmerom.

Vďaka projektu Svet je (väčšinou) bezpečné miesto zorganizuje mimovládna nezisková organizácia Armáda spásy susedský piknik v príjemnom prostredí Zámockého parku a sprostredkujú tak susedskú atmosféru ľuďom, ktorí museli utiecť zo svojich domovov. Pre tých, ktorí uvítajú odbornú pomoc budú pripravené terapeutky so skúsenosťami so spracovávaním traumatických udalostí.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa tento rok zapojili a držíme palce pri realizácii podporených projektov. Veríme, že spoločne uľahčíme ľuďom zasiahnutým vojnovým konfliktom ich terajšiu situáciu.

Výsledky minuloročných grantových programov. 

pdf

Grantová výzva (167.97 KB)

file_download
xlsx

Podporené projekty (31.39 KB)

file_download
xlsx

Hodnotiaca komisia (14.13 KB)

file_download

Podporené projekty

Včelí televízor
Grafické tablety do školy
Okno do detskej duše
Zdieľajte dobrú správu