Zamestnanecký grantový program 2016 je uzavretý

V rámci 13. ročníka Zamestnaneckého grantového programu sme k termínu uzávierky 12. 5. 2016 prijali 30 žiadostí od zamestnancov spoločnosti Orange Slovensko a Orange CorpSec.

Najviac žiadostí bolo predložených v rámci Banskobystrického kraja (33 %) a Bratislavského kraja (30 %). Naopak najmenej žiadostí (3 %) bolo predložených v Nitrianskom, Trenčianskom a Prešovskom kraji. Tematicky prevažovali projekty zamerané na podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže (44 %).

Až 57 % žiadateľov uviedlo, že už v minulosti žiadali o podporu zo Zamestnaneckého grantového programu, čo je pozitívna správa, nakoľko sa naši zamestnanci radi k programu vracajú a prostredníctvom získaných financií menia svet okolo seba na krajšie miesto.

Výsledky hodnotenia prinesieme už čoskoro.

Grantový program realizujeme v spolupráci s Centrom pre filantropiu, n.o.

Zdieľajte dobrú správu