Záhrada – Centrum nezávislej kultúry

Záhrada – Centrum nezávislej kultúry prevádzkuje kultúrne centrum v Banskej Bystrici s celoročným programom prezentácií a podpory tvorby súčasného umenia, tematických podujatí, diskusií a festivalov v interiéroch a v priľahlej záhrade.

V roku 2012 získala Záhradu Cenu Nadácie Orange za komunitný rozvoj. Projekt ZÁHRADA++, ktorým centrum vstupuje do programu Aktívna komunita,  reflektuje potreby miestnej komunity a spoločenského dopytu po dôležitých témach, s ktorými sa môže publikum stretnúť v rámci organizovaných podujatí a vzdelávacích formátov.

 

Hlavnými témami aktivít a podujatí je rozvoj digitálnych zručností, informačné technológie, nové médiá a internetová bezpečnosť. Je to napríklad séria popularizačných prednášok DigIT+ z oblasti umelej inteligencie a kybernetiky, výskumu časticovej fyziky, digitálnych a komunikačných technológií; séria 3 prednášok a workshopov z oblasti fotografie, tvorby videa a hudby s použitím nových technológií. V Záhrade vznikne v 2023 interaktívna monodráma TROLLO, hovoriaca o zákonitostiach a priepastiach digitálneho s veta. Lektor divákov prevedie oblasťami ako je fake news, konšpirácie, internetová bezpečnosť, zažijú silu sociálnych médií. V Bystrici bude odohraná 3x a následne poputuje do spolupracujúcich komunitných centier.

V rámci projektu sa realizuje vyše 10 menších aj väčších podujatí a aktivít. Časť aktivít je zameraná na interné potreby organizácie v rámci školení a workshopov pre technický personál v ovládaní svetelnej technológie a zvukového mixpultu a ostatný personál v marketingu, fundraisingu, soft skills.