Zahájenie záchrany Gejdošovského mlyna v Kvačianskej doline

Miesto realizácie: Kvačianska dolina

Podporená suma: 3.000 eur

Nezisková organizácia Vodné mlyny Oblazy zabezpečuje obnovu, prevádzku a sprístupnenie jedinečných pamiatok v Kvačianskej doline. Jednou z nich je Gejdošovský mlyn, ktorý dlhé roky chátral. Len pred nedávnom sa ho neziskovej organizácii podarilo získať do vlastníctva a tak zahájila prípravné práce, ktorých cieľom bolo zistiť skutočný stav objektu a pripraviť jeho obnovu. Dobrovoľníci sa zapojili do odstraňovania deštruovaných častí, aj do odkopávania zadnej steny privalenej svahom. Návštevníkov o histórii mlyna a jeho obyvateľoch, technickom vybavení aj plánovanej obnove informuje nový informačný panel. Finančné prostriedky boli použité na stavebný materiál, pracovné nástroje a pracovný odev pre dobrovoľníkov a na zhotovenie informačného panelu.

Zdieľajte dobrú správu