Začíname hodnotiť Zdravú dušu školy

V pilotnom ročníku grantového programu Zdravá duša školy sme prijali až 254 projektov materských, základných a stredných škôl a mimovládnych neziskových organizácií zo všetkých kútov Slovenska.

Ďakujeme veľmi pekne za tieto inšpiratívne nápady, už teraz vieme, že nebude jednoduché z nich vybrať len časť, ktorú môžeme podporiť.

V októbri sme otvorili pilotný ročník grantového programu Zdravá duša školy s cieľom destigmatizovať a rozvíjať tému prevencie v oblasti duševného zdravia na školách a prispieť k budovaniu psychickej odolnosti a psychohygieny pedagógov a odborných zamestnancov.

Nesmierne nás teší, že sme v prvom ročníku do termínu uzávierky prijali až 254 inšpiratívnych projektov materských, základných a stredných škôl a mimovládnych neziskových organizácií.

V spolupráci s odbornou hodnotiacou komisiou začíname hodnotiť. ​Nebude to jednoduché, držíme palce všetkým.

Výsledky zverejníme 7. decembra 2021.

Zdieľajte dobrú správu