Začíname hodnotiť Zamestnanecký grantový program

V špeciálnom Zamestnaneckom grantovom programe, ktorý sa zameral na pomoc Ukrajine sme tento rok prijali 22 žiadostí.

V marci 2022 sme otvorili špeciálny ročník Zamestnaneckého grantového programu – Pomoc Ukrajine, ktorý bol zameraný na spoluprácu:

  • s materskými, základnými, strednými školami, ktoré prijímajú do tried deti z Ukrajiny,
  • s obcami, kde sa angažujete v pomoci utečencom pri adaptácii v novom prostredí,
  • s mimovládnymi organizáciami reagujúcimi na vzniknutú krízovú situáciu,
  • s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami, ktoré realizujú tematické programy a aktivity,
  • s neformálnymi skupinami, ktoré poznajú akútne potreby ľudí utekajúcich pred vojnou.

Do dátumu uzávierky sme prijali 22 projektov. Teší nás, že aj touto formou vedia naši kolegovia z Orangeu prispieť na pomoc utečencom z Ukrajiny.

Začíname hodnotiť, výsledky zverejníme 26. apríla 2022.

Ďakujeme za všetky projekty.

Zdieľajte dobrú správu