Začíname hodnotiť e-Školy pre budúcnosť

V 8. ročníku grantového programu e-Školy pre budúcnosť sme prijali až 229 projektov základných a stredných škôl a mimovládnych neziskových organizácií zo všetkých kútov Slovenska.

Ďakujeme veľmi pekne za tieto inšpiratívne nápady, už teraz vieme, že nebude jednoduché z nich vybrať len časť, ktorú môžeme podporiť. Ideme teda hodnotiť.

V októbri sme otvorili grantový program e-Školy pre budúcnosť s cieľom poskytnúť školám a pedagogickým tímom podporu pri získavaní potrebných digitálnych zručností, aj pri zvládnutí dištančného vzdelávania počas mimoriadnej pandemickej situácie.

Tešíme sa, že základné a stredné školy a neziskové organizácie nám do termínu uzávierky predložili až 229 inšpiratívnych projektov.

V spolupráci s odbornou hodnotiacou komisiou začíname hodnotiť. ​Nebude to jednoduché, držíme palce všetkým.

Výsledky zverejníme 25. novembra 2021.

Zdieľajte dobrú správu