Začíname hodnotiť Digitálny svet pre každého

V pilotnom ročníku grantového programu Digitálny svet pre každého sme prijali až 103 projektov mimovládnych neziskových organizácií zo všetkých kútov Slovenska. Ďakujeme veľmi pekne za tieto užitočné nápady, už teraz vieme, že nebude jednoduché z nich vybrať len časť, ktorú môžeme podporiť. Ideme teda hodnotiť.

V máji 2021 sme po prvýkrát otvorili grantový program Digitálny svet pre každého s cieľom rozvíjať digitálnu gramotnosť zraniteľných skupín v riziku sociálneho vylúčenia a chudoby, uľahčiť im život v digitálnej dobe a v neposlednom rade znížiť digitálnu priepasť na Slovenku.

Tešíme sa, že mimovládne neziskové organizácie nám do termínu uzávierky predložili až 103 projektov, v rámci ktorých pripravili plány vzdelávacích aktivít v rozvoji digitálnych zručností pre seniorov, deti aj dospelých s rôznym zdravotným postihnutím, ľudí bez zamestnania, či v inom riziku sociálneho vylúčenia, ako aj pre sociálnych pracovníkov a dobrovoľníkov venujúcim sa zraniteľným skupinám ľudí.

V spolupráci s odbornou hodnotiacou komisiou začíname hodnotiť. ​Nebude to jednoduché, držíme palce všetkým.

Výsledky zverejníme 6. júla 2021.

Zdieľajte dobrú správu