Výsledky Zamestnaneckého grantového programu 2021

V 18. ročníku Zamestnaneckého grantového programu sme prijali 38 inšpiratívnych projektov. Z nich sme na základe posúdenia hodnotiacou komisiou podporili 28 najzaujímavejších celkovou sumou 20 000 EUR.

Vďaka výsledkom Zamestnaneckého grantového programu sa v tomto roku do podporených projektov zapojí celkovo až 11 000 detí, mladých ľudí, pedagógov, ako aj široká verejnosť. Najviac podporených žiadostí je v tohtoročnom programe z Bratislavského kraja, z ktorého podporujeme až 14 projektov a z Banskobystrického kraja, kde podporu získava 8 projektov.

Zamestnancov Orangeu v Zamestnaneckom grantovom programe najviac oslovila téma vzdelávania v ekológií a ochrane a obnove životného prostredia, v rámci ktorej získava podporu až 14 projektov. Téme duševného zdravia sa venujú zamestnanci v 10 projektoch a téme digitálnych zručnosti v 4 projektoch.

Zamestnanci rozvíjajú spoluprácu s 15 mimovládnymi neziskovými organizáciami, 10 školami, 2 samosprávami a 1 neformálnou skupinou.

Veľmi nás teší, že až 17 podporených zamestnancov podávalo svoj projekt po prvýkrát, 11 zamestnancov sa zapája do programu pravidelne.

Odbornú hodnotiacou komisiu veľmi zaujal projekt Pomôžme vtáčikom, aj oni nám pomôžu z oblasti vzdelávania v ekológií a ochrane a obnove životného prostredia, ktorý deťom z Materskej školy Trenčianske Teplice prinesie možnosť pozorovať vtáky v ich prirodzenom prostredí priamo v školskej záhrade, ako aj prostredníctvom online vysielania určeného širokej verejnosti.

Projekt Podpora rozvoja špeciálnej hipoterapie a oddychu na Ranči Čierny Hron Valaská je kombináciou témy duševného zdravia pre deti a mladých prostredníctvom liečby koňom a ekológie, konkrétne zveľadením oddychovej zóny na sedenie, aby si mohli návštevníci vychutnať pohľad na kone a ostatné hospodárske zvieratá.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa tento rok zapojili a držíme palce pri realizácii podporených projektov.

xlsx

Podporené projekty (43.75 KB)

file_download
xlsx

Hodnotiaca komisia (16.67 KB)

file_download
Zdieľajte dobrú správu