Výsledky grantového programu e-Školy pre budúcnosť

V aktuálnom 7. ročníku grantového programu sme prijali rekordný počet 258 inšpiratívnych projektov. Odborná hodnotiaca komisia vybrala 75 najzaujímavejších z celého Slovenska.

Na základe jej odporúčania a vyčlenených finančných zdrojov sme prerozdelili celkovo až 101 213 eur ​na vybrané projekty zamerané na podporu digitálnej gramotnosti, bezpečnosti a zodpovedného správania sa v online priestore a rozvíjanie analytického a kritického myslenia.

Vďaka výsledkom grantového programu e-Školy pre budúcnosť sa do podporených projektov zapojí až 932 učiteľov a viac ako 11 000 žiakov a študentov. Najviac podporených žiadostí bolo tento rok zo Žilinského kraja, z ktorého sme ocenili až 15 projektov a z Košického kraja, kde podporu získalo až 13 projektov.

Dôležitým kritériom bolo aj aplikovateľnosť projektu ako inšpirácia pre ostatných. Nielen ako budú školy s projektom ďalej pracovať na svojich weboch, sociálnych sieťach, ale aj či budú materiály, návody, výsledky voľne dostupné pre všetkých. Overené metódy a aktivity tak môžu slúžiť aj iným školám.

Teší nás, že sme mohli podporiť aj projekty troch špeciálnych základných a jednej špeciálnej strednej školy, v rámci ktorých môžu digitálne zručnosti nadobúdať a zlepšovať aj žiaci so špeciálnymi potrebami, či žiaci a študenti pochádzajúci zo znevýhodneného prostredia. Celkovo bolo finančne podporených až 49 inšpiratívnych projektov zo základných škôl, 16 projektov zo stredných škôl a 10 projektov prihlásených mimovládnymi organizáciami.

Mnohé školy mali v projektoch pripravené plány realizácie aktivít aj pri zmene opatrení v školstve, súvisiace s COVID-19 – projektové aktivity vedia bez problémov realizovať v rámci prezenčného vzdelávania aj počas dištančného vzdelávania.

Hodnotiacu komisiu špeciálne zaujal svojou invenčnosťou projekt s názvom hodiNOVÍ záŠKOLÁCI, ktorú predložila rovnomenná nezisková organizácia. Komisia sa rozhodla navýšiť podporenú sumu na 3 000 eur, keďže aktivity projektu zapájajú žiakov a učiteľov zo základných škôl z rôznych kútov Slovenska.

Podporené projekty sa venovali aj tému bezpečného internetu, ktorej sa Orange dlhodobo venuje v programe Deti na nete. Na www.detinanete.sk sú k dispozícii informácie, rady a odporúčania pre všetkých, ktorí chcú zistiť viac o rizikách používania moderných technológií, aj o riešení prípadných problémov. Odporúčame využiť možnosť bezplatných workshopov na túto tému vedených odborným tímom, na ktoré sa môžete prihlásiť .

Ďakujeme všetkým, ktorí sa tento rok zapojili a držíme palce pri realizácii podporených projektov.

xlsx

Podporené projekty (51.95 KB)

file_download
xlsx

Hodnotiaca komisia (17.79 KB)

file_download
pdf

Grantová výzva (449.93 KB)

file_download