Výsledky grantového programu Digitálny svet pre každého

V pilotnom ročníku grantového programu Digitálny svet pre každého sme prijali až 103 projektov. Odborná hodnotiaca komisia vybrala 37 projektov, ktoré podporíme celkovou sumou 100 000 EUR. 

Vďaka výsledkom nového grantového programu Digitálny svet pre každého prispejeme aj my k znižovaniu digitálnej priepasti na Slovensku a podporíme tak digitálne zručnosti ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou.

Podporené projekty pokrývajú rozmanitú skupinu ľudí, ide najmä o ľudí so zdravotným alebo mentálnym postihnutím, marginalizované rómske komunity, seniorov, ľudí so znevýhodneného prostredia ale aj o ľudí bez domova, nezamestnaných ľudí, LGBT komunitu. Vo väčšine projektov ide o kombináciu znevýhodnených skupín.

Dominantnou témou podporených projektov je rozvoj digitálnych zručností zraniteľných skupín, až 31 projektov získalo podporu v tejto oblasti. Digitálne zručnosti budú rozvíjať, zlepšovať, prinášať lektori z IT oblasti, ale aj pedagógovia, odborní pedagogickí zamestnanci, študenti, sociálni pracovníci, opatrovatelia, asistenti či dobrovoľníci, pre ktorých organizácie pripravili programy rozvoja zručností, ale aj prípravy na prácu so špecifikami cieľovej skupiny.

Najväčšie zastúpenie majú projekty z Bratislavského a Prešovského kraja.

Hodnotiacu komisiu najviac zaujal projekt Občianskeho združenia Univerzitka, s názvom Univerzitka, ktorého cieľom je vytvoriť špecializovaný vzdelávací program rozvoja digitálnych zručností pre žiakov s autizmom so silne filantropickou motiváciou. Ide o komplexný projekt s ambíciou šírenia dobrej praxe iným organizáciám, prepájanie pedagógov, študentov, dobrovoľníkov a ľudí z firiem.

Vo väčšine nemocniciach trávia pacienti svoj čas pozeraním na stenu, očakávaním nadchádzajúcich vyšetrení alebo návštev príbuzných. Projekt Neinvestičného fondu II. internej kliniky – centra pre ťažko liečiteľné vredy, n.f. s názvom V spojení s nemocnicou prinesie moderné technológie pacientom – seniorom, ľuďom zo sociálne slabších pomerov, vďaka ktorým si v správne nastavenom a prevedenom systéme pacienti sami vyhľadajú a prečítajú informácie, získajú možnosť byť v spojení s príbuznými a rovnako sa zlepší aj ich informovanosť, ich praktické zručnosti a istota v práci s technológiami, zvýši sa ich komfort a psychická pohoda, čo povedie k lepšiemu priebehu vyšetrení. Projekt tak prispeje k duševnej pohode pacientov

Ďakujeme všetkým, ktorí sa tento rok zapojili a držíme palce pri realizácii podporených projektov.

 

xlsx

Podporené projekty (37.95 KB)

file_download
xlsx

Hodnotiaca komisia (17.47 KB)

file_download
Zdieľajte dobrú správu