VOICES

Nezisková organizácia Voices od roku 2008 podporuje na Slovensku aktívnosť, tvorivosť a otvorené myslenie.

Svojimi projektmi pomáha neziskovým organizáciám účinnejšie napĺňať svoje poslanie a efektívne komunikovať svoju činnosť širokej verejnosti, potenciálnym darcom a cieľovým skupinám.

V krátkych videofilmoch Voices ponúkli divákom príležitosť dozvedieť sa užitočné fakty o neziskových iniciatívach a bližšie spoznať tvorivých, neľahostajnýchľudí rozvíjajúcich občianskuspoločnosť na Slovensku. Medzi témy videofilmov Nápad sa ráta patrili chránené bývanie, klub náhradných rodín, linka detskej dôvery, materské centrá, duševné zdravie, dobrovoľníctvo, detský hospic, kluby debatérov a mnohé iné.

Prvú neformálnu konferenciu Trampolina Jump Voices zorganizovali v októbri 2012. Mala obrovský úspech, a hneď po jej skončení sa účastníci dožadovali pokračovania. Preto sa Voices rozhodli, že z podujatia urobia každoročnú tradíciu, ktorá sa neskôr preniesla aj do iných miest mimo Bratislavy. Konferencia vytvorila priestor na prezentáciu poučných príbehov, otvorenú diskusiu a ponúkla účastníkom praktické workshopy vedené skúsenými lektormi. Určená bola nielen manažérom, koordinátorom a dobrovoľníkom občianskych združení a neziskových organizácií, ale aj vysokoškolským študentom, freelancerom a podnikateľom.

V septembri 2016 otvorili Voices komunitný priestor v centre Trenčína, ktorý bude bezpečným a priateľským miestom na spoluprácu a menšie podujatia. Študenti, freelanceri a projektoví koordinátori neziskoviek v ňom budú môcť na workshopoch a tréningoch zlepšiť svoje komunikačné, prezentačné a podnikateľské zručnosti. Návštevníci kreatívnych večerov tu spoznajú tvorivých ľudí a nadviažu zaujímavé spolupráce. Občianske iniciatívy, neziskovky a študenti budú môcť získať bezplatné konzultácie pri naštartovaní a rozvoji všeobecne prospešných aktivít.

Zdieľajte dobrú správu