Vianočný fond pomoci 2021

My v Nadácii Orange citlivo vnímame súčasnú nepriaznivú dobu, ktorá ovplyvnila aj socio-ekonomickú situáciu ľudí a rodín.

Rozhodli sme sa vytvoriť Vianočný fond pomoci na pomoc ľuďom v núdzi.

Aj naďalej si uvedomujeme vplyv aktuálnej nepriaznivej situácie na bežný život ľudí a rodín a ich finančnú situáciu. V spolupráci s organizáciami – Jeden RodičCesta vonEduroma a Centrum Slniecko  sme sa preto opäť rozhodli vytvoriť Vianočný fond pomoci. Na pomoc ľuďom v núdzi sme prerozdelili 40 000 eur od Orangeu.

Do Vianočného fondu pomoci sa mohli zapojiť aj zákazníci Orangeu prostredníctvom SMS zbierky, a to zaslaním ľubovoľnej SMS na krátke číslo 808.

V predvianočnom období priniesli zákazníci Orangeu do predajní Orange 400 vianočných krabíc s trvanlivými potravinami, hygienickými potrebami, vitamínmi a rúškami sušeným ovocím, ale aj drobnými hračkami, farbičkami, pomôckami do školy či osobným venovaním.

Veríme, že aj týmto spôsobom spolu dokážeme prispievať k pomoci ľuďom v ich neľahkej životnej situácii.

Ďakujeme vám.

Zostávajte v zdraví.

Zdieľajte dobrú správu