Vďaka komunitnému programu podporíme 49 projektov

V rámci grantového programu Spojme sa pre dobrú vec podporíme sumou 80 000 eur realizáciu užitočných nápadov, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu vzájomných vzťahov i k pozitívnemu dianiu v komunite, či nachádzať riešenia na spoločné problémy a celkovo tak zvýšiť kvalitu života.

A pomáhať budeme môcť aj my všetci, ako dobrovoľníci, stačí sledovať našu aplikáciu Krajšie miesta.

V tomto roku aktívni ľudia z celého Slovenska zaslali do grantového programu Spojme sa pre dobrú vec celkovo 360 projektov. Formálne podmienky uchádzania sa o grant splnilo 343 z nich. O podporených projektoch rozhodovala odborná komisia zložená
z odborníkov v oblasti komunitného rozvoja a zástupcov Nadácie Orange. Zoznam podporených projektov nájdete nižšie.Najviac žiadostí tento rok zaslali občianske združenia nasledované neformálnymi skupinami občanov. Najaktívnejší región je tento rok bratislavský a minuloročný najaktívnejší kraj – žilinský – skončil v počte predkladaných projektov na mieste druhom. Z pohľadu zamerania aktivít sa tento rok presadila oblasť vytvárania a využívania lokálnych komunitných priestorov.Nadácia Orange podporí vybrané projekty sumou 80 000 eur, zapojiť sa však môže aj verejnosť. Všetky projekty môžu získať podporu verejnosti. Záujemcovia sa môžu zapojiť do realizácie projektov svojím časom a dobrovoľníckou prácou prostredníctvom špeciálnej aplikácie Krajšie miesta.

Zoznam podporených projektov

Hodnotiaca komisia

xls

Zoznam podporených projektov (109.00 KB)

file_download
xls

Hodnotiaca komisia (30.50 KB)

file_download
pdf

Grantová výzva (248.01 KB)

file_download
Zdieľajte dobrú správu