Uzatvárame Fond pomoci

Fond pomoci Nadácie Orange vznikol za účelom pomáhať a prispievať k zmierneniu dôsledkov nepriaznivej situácie súvisiacej so šírením koronavírusu.

Od jeho otvorenia sme podporili 172 žiadostí, a preto pre túto chvíľu Fond uzatvárame. Naďalej však budeme aktívne sledovať vývoj udalostí v mimoriadnej situácii a zvažovať ďalšie formy pomoci.

Predložili ste nám:

327 žiadostí

Podporili sme:

172 žiadostí

Prerozdelili sme:

191 000 eur

Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste sa do nášho Fondu pomoci zapojili. Spolu s vami sme mali možnosť pomôcť tým, ktorých život je v dôsledku aktuálnej mimoriadnej situácie oveľa náročnejší.

Po posúdení všetkých žiadostí prijatých a posúdených v 1. fáze Fondu pomoci, sme si uvedomili, že v rámci vývoja situácie a neutíchajúcej potrebe zmierniť celospoločenské dôsledky, ktoré so sebou aktuálne dianie prináša, je aj naša pomoc neustále potrebná. Rozhodli sme sa preto otvoriť 2. fázu a podporiť konštruktívne riešenia zamerané na akútnu pomoc a poskytovanie služieb ohrozeným cieľovým skupinám. Zároveň sme chceli pomôcť koncepčným návrhom na predchádzanie rizík spojených s útlmom činnosti mimovládnych organizácií v tejto mimoriadnej dobe.

V spolupráci s hodnotiacou komisiou sme spomedzi 62 žiadostí predložených do ďalšieho kola hodnotenia v druhej fáze podporili 28 žiadostí v celkovej sume 38 144 EUR. Ich zoznam si môžete pozrieť nižšie. V 2. fáze Fondu pomoci sme teda spolu s predchádzajúcimi podporenými žiadosťami prispeli na 59 žiadostí a prerozdelili celkom 91 000 EUR.

Celkovo sme tak v rámci Fondu pomoci podporili 172 spomedzi 327 predložených žiadostí v celkovej hodnote 191 000 EUR a prispeli tak k adaptácii mimovládnych organizácií na aktuálnu situáciu. 

Ďakujeme vám všetkým za snahu pomáhať a prispieť konštruktívnymi riešeniami k zmierneniu dôsledkov aktuálnej mimoriadnej situácie na Slovensku. Naďalej budeme aktívne sledovať vývoj situácie v našej krajine a zvažovať možnosti našej reakcie a pomoci. 

Spolu to zvládneme.

Tím Nadácie Orange

xlsx

Druhá fáza Fondu pomoci Nadácie Orange - podporené žiadosti k 22.5.2020 (33.92 KB)

file_download
Zdieľajte dobrú správu