Ukončené ročníky grantových programov

Projekty, ktoré sme podporili v oblasti digitálnych zručností, ukázali, že vzdelanejší svet môže byť lepší.

Našu podporu prostredníctvom grantových programov získalo množstvo užitočných nápadov, ktoré sme spolu s vami premenili na skutočnosť.

Práve preto sme v roku 2021 už po ôsmykrát otvorili grantový program e-Školy pre budúcnosť, ktorým reagujeme na aktuálne trendy v rozvoji digitálnych technológií ovplyvňujúcich psychický vývin a správanie sa detí a mladých ľudí. V roku 2021 sme otvorili pilotný ročník grantového programu Digitálny svet pre každého, ktorý je zameraný na mimovládne neziskové organizácie s cieľom rozvoja digitálnych zručnosti.

V minulosti sme však realizovali v oblasti digitálnych zručností aj iné grantové programy.

Inšpirujte sa príbehmi a projektmi, ktoré sme podporili v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť a Digitálny svet pre každého v uplynulých ročníkoch.

2021

pdf

e-Školy pre budúcnosť 2021/2022 - grantová výzva (495.70 KB)

file_download
xlsx

e-Školy pre budúcnosť 2021/2022 - zoznam podporených projektov (48.66 KB)

file_download
xlsx

e-Školy pre budúcnosť 2021/2022 - hodnotiaca komisia (17.79 KB)

file_download
pdf

Digitálny svet pre každého - grantová výzva (452.44 KB)

file_download
xlsx

Digitálny svet pre každého - zoznam podporených projektov (37.95 KB)

file_download
xlsx

Digitálny svet pre každého - hodnotiaca komisia (17.47 KB)

file_download

2020

pdf

e-Školy pre budúcnosť 2020/2021 - grantová výzva (449.93 KB)

file_download
xlsx

e-Školy pre budúcnosť 2020/2021 - zoznam podporených projektov (51.95 KB)

file_download
xlsx

Hodnotiaca komisia (17.79 KB)

file_download

2019

pdf

e-Školy pre budúcnosť 2019/2020 – grantová výzva (274.72 KB)

file_download
xlsx

e-Školy pre budúcnosť 2019/2020 – zoznam podporených projektov (36.37 KB)

file_download
xlsx

Hodnotiaca komisia (21.05 KB)

file_download

2018

pdf

e-Školy pre budúcnosť 2018/2019 - grantová výzva (276.89 KB)

file_download
xls

e-Školy pre budúcnosť 2018/2019 - zoznam podporených projektov (112.00 KB)

file_download
xlsx

Hodnotiaca komisia (21.37 KB)

file_download

2017

pdf

e-Školy pre budúcnosť 2017/2018 - grantová výzva (212.67 KB)

file_download
xlsx

e-Školy pre budúcnosť 2017/2018 - zoznam podporených projektov (32.50 KB)

file_download
xlsx

Hodnotiaca komisia (14.04 KB)

file_download

2016

pdf

e-Školy pre budúcnosť 2016/2017 - grantová výzva (212.67 KB)

file_download
pdf

e-Školy pre budúcnosť 2016/2017 - zoznam podporených projektov (270.65 KB)

file_download
xls

Hodnotiaca komisia (36.50 KB)

file_download

2015

pdf

e-Školy pre budúcnosť 2015/2016 - podrobné informácie (649.63 KB)

file_download
xlsx

e-Školy pre budúcnosť 2015/2016 - podrobné informácie (8.36 KB)

file_download
xls

Zoznam podporených projektoch s krátkou anotáciou (248.00 KB)

file_download

2014

pdf

Školy pre budúcnosť - zoznam podporených projektov (730.34 KB)

file_download
pdf

e-Školy pre budúcnosť 2014/2015 - podrobné informácie (215.96 KB)

file_download
pdf

e-Školy pre budúcnosť - zoznam podporených projektov (694.39 KB)

file_download