Ukončené ročníky grantových programov

Projekty, ktoré sme podporili v oblasti komunitného rozvoja, ukázali, že svet okolo nás môže byť vďaka aktívnym komunitám krajším miestom pre život.

Našu podporu prostredníctvom grantových programov získalo množstvo užitočných nápadov, ktoré sme spolu s vami premenili na skutočnosť.

Grantový program Spojme sa pre dobrú vec uzavrel v roku 2019 svoj štvrtý ročník, v rámci ktorého boli podporené užitočné verejnoprospešné nápady angažovaných ľudí, neformálnych iniciatív a aktívnych mimovládnych organizácií. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu so šírením COVID-19 sme sa v roku 2020 rozhodli tento grantový program uzavrieť. V roku 2020 sme zriadili špeciálny Fond pomoci.

Zamestnaneckom grantovom programe sa nám spoločne počas 18 rokov podarilo úspešne zrealizovať viac ako 540 nápadov aktívnych zamestnancov, ktorí sa zaujímajú o prostredie, v ktorom žijú a svojím aktívnym angažovaním prispeli k zlepšeniu kvality života členov komunity. V roku 2020 sme v dôsledku mimoriadnych udalostí súvisiacich so šírením koronavírusu zriadili Zamestnanecký fond pomoci.

Inšpirujte sa príbehmi a projektmi, ktoré sme podporili v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec a v Zamestnaneckom grantovom programe v uplynulých ročníkoch.

2021

pdf

Zamestnanecký grantový program - grantová výzva (174.76 KB)

file_download
xlsx

Zamestnanecký grantový program - zoznam podporených projektov (19.61 KB)

file_download
xlsx

Zamestnanecký grantový program - hodnotiacia komisia (16.67 KB)

file_download

2020

pdf

Fond pomoci_1.fáza - grantová výzva (240.40 KB)

file_download
xlsx

Fond pomoci_1.fáza - podporené projekty k 3.4.2020 (48.57 KB)

file_download
xlsx

Fond pomoci_1.fáza - podporené projekty k 20.4.2020 (31.71 KB)

file_download
pdf

Fond pomoci_2.fáza - grantová výzva (95.83 KB)

file_download
xlsx

Fond pomoci_2.fáza - podporené projekty k 30.4.2020 (35.07 KB)

file_download
pdf

Zamestnanecký fond pomoci - grantová výzva (86.89 KB)

file_download
xlsx

Zamestnanecký fond pomoci - zoznam podporených projektov (28.41 KB)

file_download
xlsx

Zamestnanecký fond pomoci - hodnotiaca komisia (21.30 KB)

file_download

2019

pdf

GP Spojme sa pre dobrú vec - grantová výzva (157.27 KB)

file_download
xlsx

GP Spojme sa pre dobrú vec - zoznam podporených projektov (43.16 KB)

file_download
xlsx

GP Spojme sa pre dobrú vec - hodnotiaca komisia (21.75 KB)

file_download
pdf

Zamestnanecký GP - grantový výzva (520.86 KB)

file_download
xlsx

Zamestnanecký GP - zoznam podporených projektov (33.18 KB)

file_download
xlsx

Zamestnanecký GP - hodnotiaca komisia (20.67 KB)

file_download

2018

pdf

GP Spojme sa pre dobrú vec - grantová výzva (213.35 KB)

file_download
xlsx

GP Spojme sa pre dobrú vec - zoznam podporených projektov (41.45 KB)

file_download
xlsx

GP Spojme sa pre dobrú vec - hodnotiaca komisia (16.11 KB)

file_download
pdf

Zamestnanecký GP - grantová výzva (508.98 KB)

file_download
xls

Zamestnanecký GP - zoznam podporených projektov (92.00 KB)

file_download
xlsx

Zamestnanecký GP - hodnotiaca komisia (17.06 KB)

file_download

2017

pdf

GP Spojme sa pre dobrú vec - grantová výzva (248.01 KB)

file_download
xls

GP Spojme sa pre dobrú vec - zoznam podporených projektov (109.00 KB)

file_download
xlsx

GP Spojme sa pre dobrú vec - hodnotiaca komisia (16.11 KB)

file_download
pdf

Zamestnanecký GP - grantová výzva (280.33 KB)

file_download
xlsx

Zamestnanecký GP - zoznam podporených projektov (33.39 KB)

file_download
xlsx

Zamestnanecký GP - hodnotiaca komisia (9.95 KB)

file_download

2016

pdf

GP Spojme sa pre dobrú vec - grantová výzva (244.67 KB)

file_download
xls

GP Spojme sa pre dobrú vec - zoznam podporených projektov (146.50 KB)

file_download
xlsx

GP Spojme sa pre dobrú vec - hodnotiaca komisia (12.88 KB)

file_download
pdf

Zamestnanecký grantový program - grantová výzva (228.10 KB)

file_download
xls

Zamestnanecký grantový program - zoznam podporených projektov (111.50 KB)

file_download
xlsx

Zamestnanecký grantový program - hodnotiaca komisia (12.12 KB)

file_download

2015

pdf

Zamestnanecký grantový program - grantová výzva (211.47 KB)

file_download
pdf

Zamestnanecký grantový program - zoznam podporených projektov (501.81 KB)

file_download
pdf

Zamestnanecký grantový program - zoznam projektov vybraných do online hlasovania (191.39 KB)

file_download
xlsx

Zamestnanecký grantový program - hodnotiaca komisia (9.37 KB)

file_download
xls

ZGP - Zoznam podporených projektov v exceli (199.50 KB)

file_download

2014

pdf

Zamestnanecký grantový program - zoznam podporených projektov (230.45 KB)

file_download
pdf

Zamestnanecký grantový program - online hlasovanie (161.17 KB)

file_download

2013

pdf

Zamestnanecký grantový program (215.53 KB)

file_download

2012

pdf

Zamestnanecký grantový program (379.52 KB)

file_download

2011

pdf

Zamestnanecký grantový program (578.17 KB)

file_download

2010

pdf

Zamestnanecký grantový program (215.13 KB)

file_download

2009

pdf

Zamestnanecký grantový program (105.90 KB)

file_download
Zdieľajte dobrú správu