Učme deti zodpovednosti v online priestore

Predkladatelia projektu Učme deti zodpovednosti v online priestore zo Základnej školy Martina Rázusa vo Zvolene chceli upozorniť žiakov na potenciálne riziká internetu a vysvetliť im, s akými nástrahami sa môžu stretnúť vo virtuálnom svete.

Pre žiakov a ich rodičov zorganizovali online webináre s detskou psychologičkou a odbornou garantkou projektu Deti na nete, pre pedagógov sprostredkovali multidisciplinárne vzdelávanie na tému – Bezpečnosť detí na internete, Fenomény internetu (odhalenie, manipulácie, bezpečné správanie, sexting), ktorého lektorkami boli pracovníčky združenia IPčko. Deti sa dozvedeli o rôznych rizikách, ako obťažovanie, zastrašovanie, vyhrážanie, či vydieranie a najmä ako sa chrániť, kde a na koho sa môžu obrátiť pri hľadaní pomoci. Finančné prostriedky boli použité Infografiky do školy – Triptych o šikanovaní a Leporelo.

Zdieľajte dobrú správu