Truc sphérique

Truc sphérique, občianske združenie získal v roku 2016 Cenu Nadácie Orange za vytvorenie nezávislého kultúrneho priestoru, umeleckého laboratória a priestoru pre aktivistov Stanica Žilina-Záriečie, dlhodobé komunitno-kultúrno-vzdelávacie aktivity a neutíchajúcu snahu pracovať na obnove ďalšieho kultúrneho priestoru Novej synagógy – Kunsthalle Žilina.

Od betónovania k umeniu

Nadácia Orange bola pri pri zrode kultúrneho centra Stanica Žilina – Záriečie v roku 2003, aj pri finálnych prácach rekonštrukcie Novej synagógy v roku 2017.

Hlavným cieľom Stanice Žilina-Záriečie (a Novej synagógy rovnako) je byť priestorovou i ľudskou platformou pre súčasné umenie a kultúrno-sociálne aktivity, naprieč všetkými žánrami a v interaktívnej forme, ktorých zmyslom je rozvoj tvorivosti a citu, kritického myslenia a angažovaného postoja k problémom blízkeho i vzdialenejšieho okolia.

Od roku 2011 pracujú aj na rekonštrukcii a prevádzke ďalšieho kultúrneho priestoru Novej synagógy. Už počas rekonštrukcie a reštaurovania za viac než milión eur sme v nej už urobili aj desiatky verejných akcií a pootvorení a stavenisko navštívilo viac než 20 tisíc ľudí. S blížiacim sa dokončením rekonštrukcie Novej synagógy v Žiline sa takisto blíži čas, kedy sa tím aktivistov a iniciátorov tohto projektu z pomocnej pracovnej sily zmení na kurátorov, organizátorov, produkčných a ďalšie povolania, kvôli ktorým Synagógu celých šesť rokov rekonštruovali. Otvárajú 12. mája 2017 a od betónovania postupne prechádzajú k umeniu. Vďaka projektu chcú dokončiť, čo doteraz nestihli a skolaudovať nový kultúrny priestor, aby doň natrvalo vstúpila verejnosť a umenie.

„Výzvou pre nás je zladiť doterajšie fungovanie organizácie na „malej“ Stanici s otvorením nového veľkého priestoru v Novej synagóge. Našou základnou otázkou, ktorú si kladieme je: Aká je úloha kultúrneho centra v 21. storočí. Nechceme len napĺňať našu vlastnú víziu, ale chceme aby nový priestor rezonoval s potrebami tých, pre koho to robíme: komunita umelcov, bežných obyvateľov malého mesta. Zároveň sa snažíme pracovať s historickou pamäťou Novej synagógy a splácame dlh voči minulosti a pracujeme so zabudnutou alebo nechcenou lokálnou históriou.“

Zdieľajte dobrú správu