Tandem, n. o.

Organizácia, ktorá sa venuje oblasti vzdelávania, prioritne rozvoju škôl a využívaniu neformálnych metód.

Zámerom vzdelávacieho projektu Virtuálna Intímna Zóna bol posilniť zodpovedný prístup mladých ľudí v používaní internetu a v zaobchádzaní sa s vlastnými osobnými údajmi a súkromnými informáciami. Cieľom bolo ukázať žiakom zrkadlo ich nevhodného správania na online médiách a upozorniť ich na následky nezodpovedného prístupu, naučiť ich zodpovedne používať internet. V rámci projektu zapojili aj samotných žiakov do kampane za bezpečnejší internet a cez túto tému im sprostredkujú zručnosti a vedomosti o plánovaní a realizovaní projektov.

 

Na základe skúseností a feedbacku žiakov a pedagógov neustále upravujú obsah projektu a chcú ho ďalej sprostredkovať a vyvíjať, aby sa téma bezpečného používania internetu stala súčasťou tak neformálneho ako aj formálneho vzdelávania na školách.

Zdieľajte dobrú správu