Súťaž v programovaní

Jeden z podporených projektov štvrtého ročníka grantového programu e-Školy pre budúcnosť 2017/2018.

Názov projektu:

Tvor a pracuj bezpečne

Predkladateľ:

ZŠ s MŠ R. Dilonga

Mesto:

Trstená

Podporená suma:

1 500 EUR

Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga v rámci projektu Kodu game lab zorganizovala celoštátnu súťaž v programovaní hier. Špecializovaný program Kodu Game Lab mala prebudiť u žiakov tvorivé schopnosti. Žiaci si vytvorili vlastnú hru, určili jej pravidlá a definovali zložité herné podmienky.

Počas projektu zrealizovali online webináre zamerané na programovanie Kodu pre jednotlivé školy. Vyvrcholením bol celoslovenský finálový deň Kodu Cup, kde si zmiešané tímy prihlásených škôl zmerali svoje nadobudnuté kompetencie v programovaní. Finančné  prostriedky boli využité na nákup notebookov určených k programovaniu hier na škole a k práci na skupinových aktivitách v rámci finálového dňa Kodu Cup.

Zdieľajte dobrú správu