Spájame generácie

Miesto realizácie: Prešovský kraj

Podporená suma: 2.600 eur

Občianske združenie KreDO v rámci projektu Spájame generácie realizovalo pravidelné aktivity v podobe workshopov a klubov ako domáci kutil, záhradníček, hit-fit klub, keramická dielňa, klub tkania, dramaticko-literárny klub či hudobný workshop. Aktivity boli vytvárané tak, aby poskytovali priestor na rozvoj a podporu medzigeneračnej solidarity. Jednotlivé generácie si prostredníctvom spoločne strávených chvíľ pri rôznorodých aktivitách vzájomne odovzdali svoje skúsenosti, zručnosti, radosti i starosti a tým sa vzájomne obohtili a vybudovali si vzťahy.
Finančné prostriedky boli použité na propagáciu a materiál potrebný na realizáciu jednotlivých aktivít.

Zdieľajte dobrú správu