Slová ako dar

Projekt Slová ako dar pomohol ľuďom bez domova, ich deťom, ktoré žijú vo verejnom kempe Priestor pre život a rovnako aj seniorom Benetrixu v Priekope. Deťom aj seniorom študenti osemročného gymnázia v predvianočnom období zahrali pripravenú divadelnú inscenáciu, ktorá bola doprevádzaná hrou na hudobné nástroje a tancom. Na vianočnej akcii im odovzdali aj pripravené vianočné balíčky a pochutili si na vianočných koláčikoch. Malé predstavenie tak vyčarilo mnohé úsmevy na tvárach ľudí.

Finančné prostriedky boli použité na nákup drobných darčekov pre deti a drogérie pre seniorov.