Školy pre budúcnosť

Dlhodobým zámerom grantového programu Školy pre budúcnosť bolo podporovať inovatívnych pedagógov v ich snahe meniť zaužívané spôsoby výučby a podporiť ich pri zavádzaní zaujímavých a interaktívnych vzdelávacích trendov.

Našim cieľom bolo poskytnúť učiteľom viac možností učiť tvorivo, invenčne, netradične a umožniť im pristupovať k žiakom ako k svojim partnerom, ktorí sa aktívne spolupodieľajú na vyučovaní a nie sú len pasívnymi prijímateľmi informácií.

V programe bolo podporených celkovo vyše 1 000 projektov, ktoré do škôl priniesli netradičné spôsoby výučby, väčšiu interaktivitu a zapojenie žiakov do aktivít podporujúcich ich kreatívne myslenie a komunikačné zručnosti. Vplývať na zmenu spôsobu vyučovania na základných a stredných školách pritom mali možnosť nielen školy samotné, ale i mimovládne a miestne organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania.

V posledných ročníkoch boli v programe prioritne podporované projekty pedagógov a organizácií, tematicky zamerané na vzdelávanie detí a mládeže v oblasti využívania nových komunikačných technológií a ochrany pred ich rizikami. Grantový program tak strategicky dopĺňal aktivity, ktorým sa v tejto oblasti dlhodobo venuje spoločnosť Orange Slovensko, a. s.

Informácie k téme bezpečného internetu môžete nájsť aj na špecializovanej webovej stránke www.detinanete.sk, kde sú rady a informácie pre všetkých, ktorí chcú zistiť viac o rizikách používania moderných technológií, aj o riešení prípadných problémov.

Od roku 2003 do roku 2014 sme v rámci programu spomedzi takmer 7 000 predložených projektov podporili 1230. Celkovo bola medzi ne prerozdelená suma 1 273 376,82 eur.  Ďakujeme všetkým, ktorý sa za zapojili do grantového programu Školy pre budúcnosť a pomohli nám rozvíjať talent a zručnosti detí na školách.

Realizovali sme celkom 12 ročníkov grantového programu Školy pre budúcnosť.

pdf

Školy pre budúcnosť 2014 - podporené projekty (730.34 KB)

file_download
pdf

Školy pre budúcnosť 2013 - podporené projekty (346.64 KB)

file_download
pdf

Školy pre budúcnosť 2012 - podporené projekty (602.55 KB)

file_download
pdf

Školy pre budúcnosť 2011 - podporené projekty - inovatívne aktivity (452.15 KB)

file_download
pdf

Školy pre budúcnosť 2011 - podporené projekty - vzdelávanie pedagógov (170.69 KB)

file_download
pdf

Školy pre budúcnosť 2010 - podporené projekty (540.79 KB)

file_download
pdf

Školy pre budúcnosť 2009 - podporené projekty (535.48 KB)

file_download
xls

Školy pre budúcnosť 2008 - podporené projekty (153.00 KB)

file_download
pdf

Školy pre budúcnosť 2007 - podporené projekty (205.04 KB)

file_download
xls

Školy pre budúcnosť 2006 - podporené projekty (177.00 KB)

file_download
xls

Školy pre budúcnosť 2005 - podporené projekty (159.00 KB)

file_download
xls

Školy pre budúcnosť 2004 - podporené projekty (138.50 KB)

file_download
xlsx

Školy pre budúcnosť 2003 - podporené projekty (48.13 KB)

file_download