Škola v sieti digitálnych médií

Cieľom projektu Škola v sieti digitálnych médií Základnej školy Ľudovíta Fullu bolo rozvíjanie mediálnej gramotnosti žiakov 2. stupňa prostredníctvom zážitkových hodín mediálnej výchovy a počítačovej grafiky a na projektových aktivitách.

Žiaci vytvorili niekoľko stolových hier a krížoviek pre rovesníkov, ktoré pravidlami usmerňujú k bezpečnému správaniu sa na internete.

Na siedmich workshopoch a besedách sa žiaci 2. stupňa stretli s osobnosťami zo sveta médií, kultúry, samosprávy a odborníčkou na danú tému z oblasti psychológie. Hostia ponúkli konkrétne príklady ako bezpečne a kriticky využívať moderné komunikačné technológie v praxi, ako prehodnocovať informácie dostupné na internete a ponúkli aj niekoľko pozitívnych príkladov šírenia dobrých myšlienok cez sociálne siete.

Vyučovanie a práca v teréne ôsmakom priniesla mnoho skúseností s používaním i zneužívaním digitálnych médií a ponúkla opäť nový pohľad na informácie, ktoré treba posudzovať kriticky.  Rozhlasovú reláciu V sieti si môžete vypočuť

Projekt bol ukončený mediálnou konferenciou pre žiakov, rodičov aj verejnosť.

Zdieľajte dobrú správu