sk en

Vzdelávanie

Vzdelanejší svet môže byť lepší.

Preto chceme pozitívne ovplyvňovať vývoj nových generácií v technologickom svete, prispieť k tvorbe vzdelávacieho systému ako priestoru, ktorý deťom nebude poskytovať len vedomosti, ale ich aj vychovávať, učiť interpersonálnym zručnostiam, pripravovať do života. 

Naším cieľom je prispieť k výchove generácie slušných občanov, sebavedomých a zodpovedných ľudí v digitálnej dobe.

Spolu s vami meníme školy na lepšie miesto pre deti.

Chceme podporovať moderné školy, motivovať dobrých učiteľov a pomáhať rozvíjať nadanie detí. Sme presvedčení, že vo výučbe sa aj malými krokmi dajú dosiahnuť väčšie zmeny.

V spolupráci s odborníkmi vo vzdelávaní vytvárame programy premeny škôl na priateľskejšie s výraznou orientáciou a dôrazom na individualitu dieťaťa, rozvoj jeho osobnosti, posilňovanie sebahodnoty  a vnímavosti voči iným a okoliu. Podporujeme aktivity na rozvoj kompetencií a zručností učiteľov a riadiacich pracovníkov škôl či podpory aktívnych učiteľov.

Realizujeme grantový program e-Školy pre budúcnosť zameraný na bezpečné a zodpovedné používanie digitálnych technológií deťmi.

Každoročne uzatvárame strategické partnerstvá s organizáciami, ktoré v oblasti vzdelávania prinášajú netradičné, kreatívne spôsoby učenia na pôde školy aj v mimoškolskom prostredí.

Zdieľajte dobrú správu