sk en

Partnerské organizácie

Vďaka dlhoročnej spolupráci s mimovládnymi organizáciami sa nám darí efektívnejšie napĺňať naše poslanie.

Vytvárame strategické partnerstvá s organizáciami, ktoré napĺňajú víziu nadácie a zároveň svojím charakterom, preferovanou témou, časovým harmonogramom či finančnou náročnosťou presahujú rámec grantových programov.


 

V oblasti vzdelávania chceme podporovať moderné školy, motivovať dobrých učiteľov a pomáhať rozvíjať nadanie detí. Sme presvedčení, že vo výučbe sa aj malými krokmi dajú dosiahnuť väčšie zmeny. Každoročne uzatvárame strategické partnerstvá s organizáciami, ktoré v oblasti vzdelávania prinášajú netradičné, kreatívne spôsoby učenia na pôde školy aj v mimoškolskom prostredí.

Projekty sú posudzované zástupcami Nadácie Orange a Centra pre filantropiu, n. o.

Podali sme pomocnú ruku a našli mnohých vzácnych, spoľahlivých ľudí, ktorí zasvätili svoje životy zmysluplnej práci.

Sme hrdí na našich partnerov a ich neúnavné každodenné snaženie robiť svet okolo nás lepším.

Zoznam podporených projektov v roku 2017

Zoznam podporených projektov "Kultúra a klíma" 2017

Zoznam podporených projektov v roku 2016

Zoznam podporených projektov v roku 2015

Podporené projekty

Nezisková organizácia Indícia
Rozvíja komunikáciu medzi učiteľmi, manažérmi škôl a rodičmi Zistiť viac
Dobrá škola
Mesačník o premenách vzdelávania v 21. storočí Zistiť viac
Liga za duševné zdravie
Emocionálne zdravie detí Zistiť viac
MESA 10
Definuje novú víziu školstva ako ucelenú zmenu vzdelávania Zistiť viac
Živica
Centrum environmentánej a etickej výchovy Zistiť viac
Detský čin roka
Motivuje deti ku konaniu dobrých skutkov Zistiť viac