sk en

e-Školy pre budúcnosť

V oblasti Vzdelávania realizujeme grantový program e-Školy pre budúcnosť zameraný na bezpečné a zodpovedné používanie digitálnych technológií deťmi.

O podporu grantového programu e-Školy pre budúcnosť je stále väčší a väčší záujem. Celkovo sme, za päť rokov dostali 581 vzdelávacích projektov a podporili sme až 228 z nich. 

Ambíciou grantového programu e-Školy pre budúcnosť je pomôcť v školách vzdelávať a viesť deti a tínedžerov k zodpovednému používaniu mobilných zariadení a internetu, ktoré sú pre nich dostupné prakticky denne, dokázať identifikovať možné riziká z používania technológií a v prípade negatívnej skúsenosti vedieť adekvátne reagovať. Do programu je možné predkladať aj projekty zamerané na mediálnu výchovu, informatiku a programovanie.

Snažíme sa aj o zapájanie špeciálnych škôl do programu. Ide o cieľovú skupinu, ktorá sa môže oveľa ľahšie stať terčom negatívnych vplyvov digitálnych technológií. V poslednom ročníku komisia podporila jednu školu a jednu mimovládnu organizáciu, ktoré predložili projekty zamerané na žiakov s mentálnym alebo fyzickým postihnutím.


Informácie k téme bezpečného internetu môžete nájsť aj na špecializovanej webovej stránke www.detinanete.sk, kde sú rady a informácie pre všetkých, ktorí chcú zistiť viac o rizikách používania moderných technológií, aj o riešení prípadných problémov.

Grantový program realizujeme v spolupráci s Centrom pre filantropiu, n.o.

Informácie o momentálne uzavretom piatom ročníku nájdete TU.

Informácie o predchádzajúcich ročníkoch programu nájdete v časti Úspešne sme ukončili.

Podporené projekty

Žiaci prepájali programovanie a životné prostredie
enviRObot Zistiť viac
Šúťaž v programovaní
Tvor a pracuj bezpečne s Kodu Game Lab Zistiť viac
Médiá majú slúžiť, nie ohrozovať
e-Gymese Zistiť viac
ZŠ Pavla Križku, Kremnica
Šampión grantového programu Školy pre budúcnosť Zistiť viac
Škola v sieti digitálnych médií
Základná škola Ľudovíta Fullu,Košice Zistiť viac
Tandem, n. o.
Virtuálna intímna zóna Zistiť viac
O kyberšikane
Základná škola, Námestie mladosti, Žilina Zistiť viac
Návnady na internete
Stredná odborná škola drevárska v Topoľčanoch Zistiť viac
Môže NET klamať?
Divadielko v Lipanoch Zistiť viac
Zdieľajte dobrú správu