sk en

e-Školy pre budúcnosť 2016/2017

V treťom ročníku grantového programu e-Školy pre budúcnosť sme opäť podporili užitočné nápady, ktoré vzišli z predložených projektov základných a stredných škôl i mimovládnych organizácií na podporu zodpovedného a bezpečného používania komunikačných technológií deťmi.

Odborná hodnotiaca komisia posudzovala celkovo 115 prijatých projektov. Najaktívnejšími žiadateľmi boli aj v tomto ročníku základné školy, ktorých prihlásené projekty tvorili 57 % všetkých žiadostí. Hodnotiaca komisia rozdelila medzi 48 najzaujímavejších projektov celkovú sumu 50 000 eur.

Ambíciou grantového programu e-Školy pre budúcnosť je pomôcť v školách vzdelávať a viesť deti a tínedžerov k zodpovednému používaniu mobilných zariadení a internetu, ktoré sú pre nich dostupné prakticky denne, dokázať identifikovať možné riziká z používania technológií a v prípade negatívnej skúsenosti vedieť adekvátne reagovať.

O podporu grantového programu e-Školy pre budúcnosť najväčší záujem prejavili žiadatelia z Banskobystrického, Žilinského, Košického a Prešovského kraja, ktorí do grantového programu spolu zaslali takmer tri štvrtiny žiadostí. Najčastejšími témami projektov bolo zodpovedné správanie sa na internete, predchádzanie kyberšikane či bezpečná komunikácia na sociálnych sieťach.

Snažíme sa aj o zapájanie špeciálnych škôl do programu. Ide o cieľovú skupinu, ktorá sa môže oveľa ľahšie stať terčom negatívnych vplyvov digitálnych technológií. V tomto ročníku komisia podporila jednu školu a jednu mimovládnu organizáciu, ktoré predložili projekty zamerané na žiakov s mentálnym alebo fyzickým postihnutím.

Informácie k téme bezpečného internetu môžete nájsť aj na špecializovanej webovej stránke www.detinanete.sk, kde sú rady a informácie pre všetkých, ktorí chcú zistiť viac o rizikách používania moderných technológií, aj o riešení prípadných problémov.

Grantový program realizujeme v spolupráci s Centrom pre filantropiu, n.o.

Viac informácií o programe e-Školy pre budúcnosť a o podporených projektoch nájdete tu:

e-Školy pre budúcnosť – podrobné informácie

Zoznam podporených projektov v exceli

Podporené projekty

Tandem, n. o.
Virtuálna intímna zóna Zistiť viac
ZŠ Pavla Križku, Kremnica
Šampión grantového programu Školy pre budúcnosť Zistiť viac
O kyberšikane
Základná škola, Námestie mladosti, Žilina Zistiť viac
Zdieľajte dobrú správu