sk en

Zamestnanecký fond pomoci

V dôsledku mimoriadnych udalostí súvisiacich so šírením koronavírusu sa mnohí ocitli v náročných životných situáciách. Zamestnanecký fond pomoci je ďalší nástroj, ktorý sme ponúkli na ich zmiernenie. 
Cieľom Zamestnaneckého fondu pomoci bolo poskytnúť zamestnancom Orangeu možnosť prispieť k ochrane ľudí, prevencii voči riziku nákazy, zamedzeniu jej ďalšieho šírenia a eliminácie dôsledkov ohrozujúcich sociálne a ekonomické istoty ľudí. Podporili sme tých, ktorí chceli podať pomocnú ruku tým najzraniteľnejším.

Na podporu návrhov zamestnancov sme vyčlenili celkovú sumu 30 000 EUR.

Do Zamestnaneckého fondu pomoci sa prihlásilo 21 aktívnych kolegov, ktorí si aj v tejto mimoriadnej situácii všímajú potreby ľudí vo svojej komunite a prácu organizácií, ktoré pomáhajú zraniteľným skupinám obyvateľstva. Podporili sme všetkých 21 predložených žiadostí, medzi ktoré hodnotiaca komisia prerozdelila celkom 8 712 EUR.  Okrem toho sme každý z týchto projektov navýšili dodatočnou sumou vo výške 100 EUR a prerozdelili tak finančnú podporu v celkovej výške 10.812 EUR.

Vďaka inicitíve predkladateľov žiadostí poputuje v tejto neľahkej situácii pomoc a podpora do zariadení poskytujúcich sociálne služby, k seniorom, ľuďom bez domova či ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Spoločne tak pomôžeme takmer 6 000 jednotlivcom.

Ďakujeme všetkým zamestnancom Orangeu, ktorí sa zapojili do Zamestnaneckého fondu pomoci a prejavili solidaritu voči svojmu okoliu v tejto, pre nás všetkých, neľahkej dobe.

Zamestnanecký fond pomoci - grantová výzva

Zamestnanecký fond pomoci - podporené žiadosti

Zamestnanecký fond pomoci - hodnotiaca komisia