sk en

Reagujeme na výnimočné situácie

Slovensko sa mení. Vidíme to v uliciach, v školách, na námestiach, vidíme to na mnohých miestach. Niektoré z týchto zmien však, žiaľ, nie sú pre našu spoločnosť priaznivé.

Nám v Nadácii Orange nie je ľahostajný vývoj udalostí v našej krajine, zaujímame sa o životné prostredie, neprávosti ani osudy iných. Preto sa snažíme v rámci svojej činnosti prispievať k ich riešeniu.
V Nadácii Orange veľmi intenzívne a citlivo vnímame aj mimoriadnu situáciu súvisiacu so šírením koronavírusu, ktorá začiatkom roka 2020 ovplyvnila aj naše plánované aktivity.

Snaha prispieť k ochrane ľudí a nevystavovať ich riziku nákazy bola v tomto období aj našou prioritou. Práve preto sme sa rozhodli preplánovať naše najbližšie aktivity a zvažovali sme možnosti pomoci.

V tejto súvislosti sme pozastavili komunitný grantový program Spojme sa pre dobrú vec a rovnako aj Zamestnanecký grantový program. Opäť ich otvoríme až začiatkom roka 2021, keď bude situácia priaznivejšia. O všetkom vás budeme priebežne informovať.

Ako reakciu na túto mimoriadnu situáciu sme sa rozhodli zriadiť špeciálny Fond pomoci Nadácie Orange. Našou snahou bolo nielen prispieť k ochrane ľudí, prevencii voči riziku nákazy a zamedzeniu jej ďalšieho šírenia, ale najmä zmierniť celospoločenské dôsledky, ktoré so sebou mimoriadna situácia prináša. Chceli sme na ne reagovať a prispieť k sociálnej pomoci tým, ktorých sa mimoriadna situácia natoľko dotkla, že ohrozila ich existenciu.

Zamestnanecký fond pomoci je ďalším nástrojom, ktorý sme ponúkli na ich zmiernenie dôsledkov týchto mimoriadnych udalostí. Poskytli sme tak zamestnancom Orangeu možnosť prispieť k ochrane ľudí, prevencii voči riziku nákazy, zamedzeniu jej ďalšieho šírenia a eliminácie dôsledkov ohrozujúcich sociálne a ekonomické istoty ľudí. Podporili sme tých, ktorí chceli podať pomocnú ruku tým najzraniteľnejším. 

Zároveň sme pomáhali v oblasti komunitného rozvoja formou poskytovania priateľskej pomoci neziskovým organizáciám, s ktorými sme v tejto oblasti v minulosti nadviazali dlhodobé strategické partnerstvá. Našim cieľom bolo inštitucionálne podporiť tie neziskové organizácie, ktoré s ohľadom na aktuálnu situáciu a s ňou súvisiace opatrenia nemohli realizovať svoje komunitné projekty a pomôcť im pri predchádzaní rizík spojených s útlmom ich činnosti v tejto mimoriadnej dobe.

V kontexte aktuálnej situácie sme sa rozhodli strategicky a dlhodobo reagovať aj na dopad krízovej situácie na duševné zdravie obyvateľstva, ktoré sa bude zotavovať ešte dlho po skončení špeciálneho režimu. Viac o našich aktivitách sa dozviete v sekcii Duševné zdravie.

Rovnako si však plne uvedomujeme vplyv súčasnej nepriaznivej situácie na bežný život ľudí a rodín a ich finančnú situáciu. V spolupráci s organizáciami – NávratNadácia SociaCentrum SlniečkoČlovek v ohrození a iniciatívou #ktoPomozeSlovensku sme sa preto rozhodli vytvoriť Vianočný fond pomociNa pomoc ľuďom v núdzi prerozdelíme 100 000 eur od Orangeu.

Rovnako sme v minulosti pristúpili aj k podpore mimoriadnej situácie v Prešove. Udalosti spôsobené výbuchom paneláku nás nesmierne zasiahli, preto sme sa rozhodli otvoriť transparentnú SMS zbierku na pomoc obetiam v Prešove. Zbierka Pomáhajme svet 2019 bola ukončená k termínu 30.6.2020 a spoločne sa nám podarilo vyzbierať 336€. Výťažok zbierky sme darovali obyvateľom postihnutým nešťastnou udalosťou v Prešove prostredníctvom vybranej neziskovej organizácie.

Veríme, že aj takouto formou spoločne pomáhame robiť našu krajinu lepšou a silnejšou.