sk en

Mobilná finančná zbierka

Dobrých skutkov nikdy nie je dosť.

My v Nadácii Orange citlivo vnímame súčasnú nepriaznivú dobu, ktorá ovplyvnila aj socio-ekonomickú situáciu ľudí a rodín.

Rozhodli sme sa vytvoriť transparentnú SMS zbierku na pomoc ľuďom v núdzi. Zaslaním ľubovoľnej SMS na krátke číslo 808 tak môžu zákazníci Orangeu prispieť sumou 1 euro.

Veríme, že aj týmto spôsobom spolu dokážeme prispievať k pomoci ľuďom v ich neľahkej životnej situácii.
 
Ďakujeme vám.
 

Povolenie zbierky Pomáhajme svet 2019

Zdieľajte dobrú správu