sk en

Krízová linka pomoci

V kontexte aktuálnej situácie sme sa rozhodli strategicky a dlhodobo reagovať aj na dopad krízovej situácie na duševné zdravie obyvateľstva, ktoré sa bude zotavovať ešte dlho po skončení špeciálneho režimu.

Začali sme podporou Krízovej linky pomoci.
Mimoriadnu situáciu súvisiacu so šírením koronavírusu vnímame od začiatku veľmi citlivo a zodpovedne. Alarmujúce zistenia o dopade krízovej situácie na duševné zdravie obyvateľstva, ktoré sa bude zotavovať ešte dlho po skončení špeciálneho režimu, v nás podnietili zásadnejšiu reakciu.

Alarmujúce informácie a dobré príklady z praxe zo zahraničia potvrdzujú nesmiernu dôležitosť liniek pomoci, poskytujúcich dištančné psychologické poradenstvo. Preto sme podporili vznik Krízovej linky pomoci, ktorú vzhľadom na akútne potreby a nesmierny nárast prosieb o pomoc zriadilo OZ IPčko. Ľuďom v núdzi poskytne pomoc cez nimi preferované formy – video-rozhovor, emailová komunikácia či online chat so psychológmi a vyškolenými dobrovoľníkmi. Linku sme uviedli do života 29. 4. 2020 na tlačovom brífingu v Bratislave, pred sídlom IPčka.

K nevyhnutnému kapacitnému posilneniu organizácie prispela finančne Nadácia Orange spolu s Orange Foundation v ParížiDo projektu vstúpil aj Orange zriadením bezplatnej nonstop linky 0800 500 333 a ďalších piatich mobilných čísel, na ktoré sú presmerovávané prichádzajúce hovory tak, aby bolo zabezpečené efektívne fungovanie linky v exponovanom čase.

Ak máte pocit, že niektoré situácie a emócie už sami nezvládate alebo zvládať nebudete, neváhajte kliknúť na www.krizovalinkapomoci.sk. Môžete si zvoliť formu poradenstva, ktorá je vám blízka.
Požiadať o pomoc je správne a normálne. 

My nekončíme a pripravujeme ďalšie kroky.

Spolu to zvládneme.

Podporené projekty

Krízová linka pomoci