Vianočný fond pomoci

My v Nadácii Orange citlivo vnímame súčasnú nepriaznivú dobu, ktorá ovplyvnila aj socio-ekonomickú situáciu ľudí a rodín.

Rozhodli sme sa vytvoriť Vianočný fond pomoci na pomoc ľuďom v núdzi.

Aj naďalej si uvedomujeme vplyv aktuálnej nepriaznivej situácie na bežný život ľudí a rodín a ich finančnú situáciu. V spolupráci s organizáciami – Jeden RodičCesta vonEduroma a Centrum Slniecko  sme sa preto opäť rozhodli vytvoriť Vianočný fond pomoci. Na pomoc ľuďom v núdzi sme prerozdelili 40 000 eur od Orangeu.

Do Vianočného fondu pomoci sa môžu od 22. októbra zapojiť aj zákazníci Orangeu prostredníctvom SMS zbierky. Zaslaním ľubovoľnej SMS na krátke číslo 808 tak môžu prispieť sumou 1 euro.

Veríme, že aj týmto spôsobom spolu dokážeme prispievať k pomoci ľuďom v ich neľahkej životnej situácii.

Ďakujeme vám.

Zostávajte v zdraví.

 

Predchádzajúce ročníky

Zdieľajte dobrú správu