Vianočný fond pomoci

My v Nadácii Orange citlivo vnímame súčasnú nepriaznivú dobu, ktorá ovplyvnila aj socio-ekonomickú situáciu ľudí a rodín.

Rozhodli sme sa vytvoriť Vianočný fond pomoci na pomoc ľuďom v núdzi.

V dôsledku pandemickej situácie sme prehodnotili svoje programové priority a zamerali svoju činnosť na vývoj nových generácií v technologickom svete, ochranu duševného zdravia obyvateľstva a pozitívne dianie v komunitách.

Aktuálne poskytujeme pedagógom a mimovládnym organizáciám možnosť získať podporu z grantového programu e-Školy pre budúcnosť s cieľom podporiť digitálnu kompetenciu učiteľov i žiakov. Zároveň pokračujeme aj v podpore oblasti duševného zdravia a prevencie a posilnenia krízových liniek pomoci.

Rovnako si však plne uvedomujeme vplyv súčasnej nepriaznivej situácie na bežný život ľudí a rodín a ich finančnú situáciu. V spolupráci s organizáciami – NávratNadácia SociaCentrum SlniečkoČlovek v ohrození a iniciatívou #ktoPomozeSlovensku sme sa preto rozhodli vytvoriť Vianočný fond pomoci. Na pomoc ľuďom v núdzi prerozdelíme 100 000 eur od Orangeu.

Do Vianočného fondu pomoci sa môžu zapojiť aj zákazníci Orangeu prostredníctvom SMS zbierky. Zaslaním ľubovoľnej SMS na krátke číslo 808 tak môžu prispieť sumou 1 euro.

Veríme, že aj týmto spôsobom spolu dokážeme prispievať k pomoci ľuďom v ich neľahkej životnej situácii.

Ďakujeme vám.

Zostávajte v zdraví.

Zdieľajte dobrú správu