Nezisková organizácia Dobrý anjel

Prostredníctvom aktivít organizácie Dobrý anjel môžu individuálni darcovia každý mesiac prispievať rodinám, v ktorých niektorý z členov trpí na rakovinu alebo na inú zákernú chorobu, a kde choroba dostala rodinu do finančnej núdze.

V rámci našej partnerskej spolupráce sme poskytli rodinám s chorými deťmi notebooky s internetovým pripojením. Študenti stredných škôl, ktorí sú v dôsledku ochorenia v nemocniciach alebo v domácej liečbe, takto mohli vďaka osobnému počítaču s pripojením na web zostať v kontakte so spolužiakmi a so školou, čím sa zmiernil dopad ochorenia na ich školské výsledky a na odlúčenie od kamarátov.

Týmto rodinám pomáha aj Orange prostredníctvom realizácie mobilnej fiannčnej zbierky Dobrý Anjel na čísle 840.

 

Galéria

Vytlačiť