sk en

Fond pomoci

Mimoriadnu situáciu súvisiacu so šírením koronavírusu vnímame veľmi citlivo a k oficiálnym opatreniam a nariadeniam pristupujeme zodpovedne.

Našou snahou je nielen prispieť k ochrane ľudí, prevencii voči riziku nákazy a zamedzeniu jej ďalšieho šírenia, ale najmä zmierniť celospoločenské dôsledky, ktoré so sebou mimoriadna situácia prináša. Chceme na ne reagovať a prispieť k sociálnej pomoci tým, ktorých sa mimoriadna situácia natoľko dotkla, že ohrozila ich existenciu.

Rozhodli sme sa preto zriadiť špeciálny Fond pomoci.
 
Fond pomoci Nadácie Orange sme otvorili s cieľom podporiť organizácie a zariadenia prispievajúce primárne k riešeniu nepriaznivej, problematickej situácie vzniknutej v dôsledku šírenia vírusu, ale i súvisiacej s nevyhnutnými opatreniami pre zamedzenie jeho šírenia. Otvorenou grantovou výzvou chceme prispieť k zabezpečeniu nevyhnutnej materiálnej podpory, personálnych kapacít, ale aj prípadnej adaptácii organizácií a zariadení na túto situáciu s cieľom predchádzať rizikám spojeným s útlmom ich činnosti a tým ohrozením ich ďalšieho fungovania a zabezpečenia poskytovania služieb ich klientom.

Na tento účel sme vyčlenili 100 000 eur. V spolupráci s hodnotiacou komisiou sme doposiaľ spomedzi 135 predložených žiadostí podporili 84 žiadostí v celkovej hodnote 74 495 EUR. Naďalej priebežne vyhodnocujeme ďalšie žiadosti tak, aby sme zabezpečili plynulosť distribúcie pomoci a budeme vás čoskoro informovať o ich podpore.

Vzhľadom na vývoj udalostí, ktoré neustále aktívne sledujeme, chceme ďalej pomáhať a prispievať k zmierneniu dôsledkov nepriaznivej situácie súvisiacej so šírením koronavírusu. Otvárame preto druhú fázu Fondu pomoci. Zároveň ho navyšujeme o ďalších 100 000 EUR s cieľom prispieť primárne k zabezpečeniu procesu adaptácie mimovládnych organizácií na aktuálnu situáciu.

Fond pomoci je otvorený kumulovaniu finančnej pomoci od ďalších darcov. Ak by ste sa k našej pomoci chceli pridať aj vy, či už prostredníctvom vašich 2% z daní alebo iným finančným darom, budeme vám veľmi vďační. 

Viac informácií o aktuálnej otvorenej výzve nájdete tu.

Vopred ďakujeme za ďalšie konštruktívne riešenia pomoci.

Zostávajme v zdraví.

Tím Nadácie Orange

 

Fond pomoci Nadácie Orange - výzva

Zdieľajte dobrú správu